Asklegal

Tender | Maintenance

Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia - Proposed Upgrades For Complex


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:


PEJABAT YANG MEMANGGIL TENDER

Bahagian Kewangan, Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia

 


TAJUK PROJEK

NO.TENDER: KBS.KEW.S.4-14/52 (T.16/2019) 

 

CADANGAN MENAIKTARAF KOMPLEKS RAKAN MUDA KLANG, SELANGOR


TARAF/*JENIS PENDAFTARAN

Bumiputera T1


GREID, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN

 

CIDB 

GRED: G5

Kategori : B, CE dan ME

Pengkhususan : B04, B28 dan CE21

Berdaftar dengan LPIPM (CIDB)


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN MULA DIJUAL

 

Bahagian Kewangan, Aras 7, Menara KBS, Presint 4, 62570 Putrajaya

 

Dokumen dijual Dari 3 Disember 2019 (Selasa)

 

Hingga 17 Disember 2019 (Selasa)

 

* Dijual kepada petender yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja.


HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA

RM 600.00

Ketua Setiausaha Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia


TEMPAT, TARIKH DAN WAKTU TENDER TUTUP

 

Bahagian Kewangan, Aras 7, Menara KBS, Presint 4, 62570 Putrajaya

 

Pada  24 Disember 2019 (Selasa) 12:00 Tengah Hari

 

* Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan

 


 

Petender yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri Taklimat Dan Lawatan Tapak pada 2 Disember 2019 (Isnin) pukul 11.00 pagi di Kompleks Rakan Muda Klang, 42100 Klang, Selangor. Hanya PEMILIK SYARIKAT/PENGARAH yang DIBENARKAN menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak dengan membawa bersama sijil pendaftaran ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK dan STB.

 

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak di Aras 8, Bahagian Pembangunan sepanjang tempoh tender dan Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat seperti alamat di atas pada waktu pejabat (9.00 pagi - 4.00 petang).

 

 

Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor hendaklah membawa sijil pendaftaran (ASAL dan satu (1) SALINAN) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Mala ia. Salinan-salinan Perakuan dan/atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya.

 

Bayaran bagi Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan di dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/ wang pos di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia. (Bayaran ini tidak akan dikembalikan)

 

 

* Jenis Pendaftaran 

T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan 

A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara. 

A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.