Asklegal

Tender | Supply Tender | Vehicle

Bank Simpanan Nasional - Vehicles Supply For Lucky Draw Prices


Tender adalah dipelawa kepada syarikat yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut:-

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

NO RUJUKAN: PT 27/19 

CADANGAN PEMBEKALAN KENDERAAN (12 UNIT BMW X1 DAN 2 UNIT BMW X4) UNTUK HADIAH CABUTAN BSN SIJIL SIMPANAN PREMIUM (SSP) 2020


HARGA DOKUMEN

RM 1,000.00 (Tidak akan dikembalikan)


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Mulai Rabu, 27 November 2019 Selepas taklimat (urusan dalam waktu pejabat)


TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT

Rabu, 27 November 2019 Jam 3.00 Petang Bilik Mesyuarat Cemara, Tingkat 4, Blok A, Wisma BSN, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Kehadiran adalah DIWAJIBKAN


 

SYARAT PENDAFTARAN

Pembekal / Pengedar kenderaan jenama BMW yang sah


 

TARIKH TENDER DITUTUP

Rabu, 18 Disember 2019 pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari 

Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan


Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 27 November 2019. Bayaran dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank di atas nama Ketua Eksekutif Bank Simpanan Nasional atau bayaran secara tunai (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Syarikat dikehendaki memastikan syarat-syarat di atas dipenuhi semasa membeli dokumen tender.

 

Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan dimasukkan ke dalam peti tender di alamat :-

 

Peti Tender (C), Bahagian Perolehan

Tingkat 14, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.