Asklegal

Tender | Construction Tender | Services Tender | Design

Lumut Port - Design & Building Works


Kami mempelawa Kontraktor yang bereputasi, berkebolehan dan berkelayakan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan CIDB untuk mengambil bahagian untuk Tender yang disenaraikan di bawah. 

 


RUJ. TENDER

T021/19


TAJUK TENDER

Pakej A

Cadangan Reka & Bina Sistem Penimbang Pukal Terminal lengkap dengan pengujian & pentauliahan Sijil Kalibrasi termasuk membekal Sistem Automatik Sepenuhnya / "Unman System" bersepadu dengan Sistem Operasi Terminal sediada, Struktur Asas Sokongan serta memasang kabel optik/ pendawaian elektrik yang berkaitan.


 

RUJ. TENDER

T022/19


TAJUK TENDER

Pakej B

Cadangan membina dan menyiapkan bangunan setingkat Pejabat Timbang dan Pondok Pengawal termasuk lain-lain kemudahan utiliti, menguji & mentauliah kerja-kerja yang berkaitan.


RUJ. TENDER

T023/19


TAJUK TENDER

Cadangan Reka & Bina Pejabat Baru Jabatan Operasi LMTSB di sebahagian Lot 10482, PN 338397, Mukim Lumut, Daerah Manjung, Perak.

 


 

Untuk maklumat lanjut berhubung tender-tender di atas, sila layari laman sesawang kami di http://lumutport.com/notices/open-tenders/