Asklegal

Tender | Services

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia - Main Switch & Electric Supply Room Upgrades


 

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia / PUKONSA / UPKJ / Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :

 


Pejabat Yang Memanggil Tawaran

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

 


Tajuk Projek

PROJEK NAIK TARAF PAPAN SUIS UTAMA DI BILIK BEKALAN ELEKTRIK, BANGUNAN SERI UTAMA, KOMPLEKS KRAF KUALA LUMPUR

PKKM/ SPK/T/02/2019


Taraf/ *Jenis Syarikat

Bumiputera /T1


Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala

 

Berdaftar dengan LPIPM (CIDB) Gred G3

 

 Kategori: ME (Mekanikal & Elektrik)

 

Pengkhususan : MO2 (Sistem Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran) 

E04 (Pemasangan Voltan Rendah)

E11 (Kerja Am Elektrik)


 

Tempat & Tarikh Taklimat Tender/ Lawatan Tapak

 

Dewan Seri Utama 2 Bangunan Seri Utama, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Seksyen 63 Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur

 

25 November 2019 (Isnin) Jam 11:00 pagi

 

Taklimat Tender/ Lawatan Tapak Adalah DIWAJIBKAN

 


Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

 

Seksyen Pentadbiran &  Kejuruteraan(Perolehan),  Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kompleks Kraf Kuala , Lumpur, Seksyen 63, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur  Peti Tender, Aras 1, Bangunan Seri Utama, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Seksyen 63, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur

 

25 November 2019 (Isnin) hingga 9 Disember 2019 (Isnin)


Harga Dokumen Termasuk SST(6%) & Bayaran Atas Nama

 

RM100.00 (Wang Tidak Dikembalikan) & Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Ditutup

 

Peti Tender,Aras 1 ,Bangunan Seri Utama, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Seksyen 63 Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur

 

16 Disember 2019 (Isnin)

 

sebelum atau pada jam 12:00 tengah hari)


 

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, HANYA PENAMA yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. 

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank / kiriman wang / wang pos di atas nama Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Keria Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan).

berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). *

 

 

 Jenis Syarikat tempatan:

T1 - Syarikat 100% milik tempatan

A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara. 

A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.