Asklegal

Tender | Services

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis - 24 Hours Security Service Without Weapons


1. Tawaran adalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat Kawalan Keselamatan yang berwibawa, berpengalaman dan reputasi terbaik dalam perkhidmatan kawalan keselamatan dengan berdaftar dan masih sah berkuatkuasa dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah Kod Bidang : 220801 (Kawalan Keselamatan) berdaftar dan masih sah berkuatkuasa dengan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia bagi tender berikut :-

 

 

JPV.PS. BIL. 12/ 2019 - PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN 24 JAM BERUNIFORM TANPA SENJATA API DI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERLIS 

i. Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis 

ii. Pusat Perkhidmatan Veterinar Arau, Perlis 

iii. Pusat Perkhidmatan Veterinar Kaki Bukit, Perlis 

iv. Pusat Genetik Bukit Temiang, Perlis

 

2. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan/ dijual dengan harga: RM50.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA PULUH SAHAJA)

 

PERINGATAN:-

Lawatan Tapak (SYARAT WAJIB) 

Tarikh Berkumpul : 27 November 2019 (Rabu) 

Masa Berkumpul : 08.30 Pagi

Tempat Berkumpul : BILIK MĚSYUARAT UTAMA, IBU PEJABAT, JABATAN

PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERLIS, KM. 3, JALAN RAJA SYED ALWI, 01000 KANGAR, PERLIS 

 

3. Dokumen Tawaran Tender boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran & Kewangan,Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis mulai pada 20 November 2019 (Rabu) dengan membawa Sijil Asal dan sesalinan Sijil Kementerian Kewangan yang berkaitan 

 

4. Dokumen tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Kaunter Khidmat Pelanggan, Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis KM. 3, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis. Dokumen yang lewat diterima selepas tarikh dan masa tender ditutup TIDAK AKAN DITERIMA. 

 

TARIKH TUTUP TENDER PADA: 16 Disember 2019 (Isnin)

* sebelum jam 12.00 TENGAH HARI 

 

5. Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis tidak terikat untuk menerima mana-mana harga tawaran terendah atau mana-mana tawaran tender atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tender. Keputusan Jawatankuasa Mesyuarat Lembaga Perolehan adalah MUKTAMAD. 

 

Pertanyaan Am: 

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

No. Telefon (04-9792600/601/602) 

No. Faks (04-9764531)