Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Universiti Teknologi MARA - Library Network System Services


Tawaran adalah dipelawa daripada kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Pembekalan seperti berikut:-


BUTIR-BUTIR TAWARAN 

No.Tender: UiTM/PER/T/2/20/19 

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Menyelenggara Perkakasan Dan  Perisian Sistem Perpustakaan Di Makmal Bibliografik Fakulti Pengurusan Maklumat, Kampus  Rembau, Universiti Teknologi MARA, Negeri Sembilan

 

Kod Bidang : 210101/210102/210103

 

Harga Dokumen : RM50.00 senaskhah 


 

TEMPAT PAMER, JUAL DAN TUTUP TAWARAN

 

Pejabat Bendahari

Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset 

Unit Panggilan Tender & Sebut Harga

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam 

Selangor Darul Ehsan


 

1. Dokumen Tawaran boleh dibeli mulai 19/11/2019 pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/ Deraf Bank atas nama BENDAHARI UiTM. 

 

 

2. Petender-petender dikehendaki membawa SALINAN Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dan Sijil Bumiputera (jika ada) semasa membeli dokumen tawaran tersebut. 

 

 

3. Tawaran ditutup pada 10/12/2019 jam 12.00 tengahari. Tawaran Tender yang lewat diterima dari waktu ini tidak akan dipertimbangkan.