Asklegal

Tender | Services

Jabatan Pengairan Dan Saliran - Water Rope Tertiary Upgrade


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/ Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

 


Pejabat yang memanggil tawaran

JPS Perak


Nombor Tender/ Tajuk Projek (pembiayaan)**

JPS/P/PK/BPSP/20/2019 

 Projek Menaiktaraf  Taliair Tersier Di Skim  Pengairan Sungai Manik (Labu Kubong), JADA Seberang Perak, Perak 


 

Taraf

Bumiputera


Syarat Pendaftaran

Berdaftar Dengan CIDB .   

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) DAN Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah 

Gred: G6 

Kategori: CE 

Pengkhususan: CE21 & CE06  


Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Unit Kewangan,Pejabat Pengarah  JPS Perak   

27 Nov. 2019 Hingga 10 Dis. 2019

(Isnin-Khamis: 8.15pg-12.30tgh, 2.00ptg-3.00ptg) (Jumaat: 8.15pg-12.00tgh)


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

RM 250.00

Pengarah JPS Negeri Perak


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

Unit Kewangan,Pejabat Pengarah  JPS Perak   

17 Dis. 2019 (Selasa) 

Jam 12.00 Tengah hari


Lawatan Tapak/Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada 26 Nov. 2019 (Selasa) Masa 10.00 pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Jurutera Daerah, JPS Hilir Perak 36000 Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan. Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/ sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/wang pos di atas nama Pengarah JPS Negeri Perak. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil - sijil tersebut. Bagi kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).