Asklegal

Tender | Services

Jabatan Pengairan Dan Saliran - Mechanical And Electrical Services


 

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/ Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

 


Pejabat yang memanggil tawaran

Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Malaysia


Nombor Tender/ Tajuk Projek (pembiayaan)**

JPS/P/MK/07/2019 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Mekanikal Dan Elektrikal Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Bagi Lapan (8) Lokasi Pintu Air Di Skim IADA Samarahan, Sarawak (Tawaran Semula)


 

Taraf

Bumiputera


Syarat Pendaftaran

Berdaftar Dengan CIDB

 


Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) DAN Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah dengan skop berikut:

Gred: G5 

Kategori: ME 

Pengkhususan:M15


Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Unit Tender, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur. 

21.11.2019 (Khamis)

Hingga 05.12.2019 (Khamis)


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

RM 200.00

Ketua Pengarah JPS Malaysia


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Unit Tender, Ibu Pejabat JPS Malaysia,

Jalan Sultan Salahuddin, 50626

Kuala Lumpur.

 

12.12.2019 (Khamis), Jam 12.00 Tengah hari


 

Lawatan Tapak Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada 19.11.2019 (Selasa) Masa : 10.00 Pagi. Tempat Berkumpul: Pejabat Jurutera Projek, Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Samarahan, Jalan Datuk Mohd. Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ.sahaja boleh menghadiri lawatan tapaktsesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. 

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan beserta satu SALINAN sijil-sijit tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dihendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).