Asklegal

Tender | Supply Tender | Construction Tender | Services

FELDA - Packages For Service Tanks 1.5 MLD,3 MLD & Other Related Works


 

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang memenuhi Syarat-Syarat Kelayakan dalam jadual dibawah dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:

HARGA BORANG SENASKAH : RM500.00


Tawaran No.PF

45/19


Jenis Kerja/Projek

Pakej 6 - Membekal, Membina, Menyiapkan, Menguji Dan Mentauliah Loji Rawatan Air Sg. Tengi, Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan.


Syarat Kelayakan 

1. Vendor FELDA (E-IKOF) 

 

2. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - Gred G7 

(Pengkhususan - CE20, CE21 dan M15) Tengi Berkapasiti 1.5MLD Serta

 

3. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Kerja-Kerja Berkaitan Di FELDA Sg.

Negara (SPAN) - Permit IPA Jenis C1 (Bekalan Air) 

 

4. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) 

 

5. Sijil Taraf Bumiputera (STB)


Lawatan Tapak

19 Nov. 2019 (Selasa) 11.00 Pagi Pejabat Rancangan FELDA Sg. Tengi


Tawaran No.PF

46/19


 

Jenis Kerja/Projek

Pakej 8 - Membekal, Membina, Menyiapkan Kerja Terdahulu, Menguji Dan Mentauliah Loji Air   Lasah Berkapasiti 3MLD Serta Kerja- Kerja Berkaitan Di FELDA Lasah, Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan

 


Syarat Kelayakan 

1. Vendor FELDA (E-IKOF) 

 

2. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - Gred G7 

(Pengkhususan - CE20, CE21 dan M15) Tengi Berkapasiti 1.5MLD Serta

 

3. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Kerja-Kerja Berkaitan Di FELDA Sg.

Negara (SPAN) - Permit IPA Jenis C1 (Bekalan Air) 

 

4. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) 

 

5. Sijil Taraf Bumiputera (STB)


Lawatan Tapak

18 Nov. 2019 (Isnin)

11.00 Pagi Pejabat Rancangan

FELDA Lasah

(Digalakkan Mengguna Kenderaan Pacuan 4 Roda)


 

TAWARAN INI MENSYARATKAN BAHAWA LAWATAN TAPAK PERLU DIHADIRI OLEH PEMILIK/PENAMA SYARIKAT (WAKIL TIDAK DIBENARKAN) SERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN ASAL PADA TARIKH, MASA DAN TEMPAT YANG TELAH DITETAPKAN SERTA COP SYARIKAT. KEGAGALAN UNTUK HADIR SEMASA LAWATAN TAPAK MENYEBABKAN PENYERTAAN TENDER DITOLAK.

Dokumen Tawaran Terbuka boleh dibeli di kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara FELDA, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 20 November 2019 (Rabu). Bayaran pembelian Dokumen Tender hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil - sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

 

PENGARAH BESAR 

TINGKAT 32 (KAUNTER JUALAN TENDER) 

MENARA FELDA, PLATINUM PARK

NO. 11, PERSIARAN KLCC

 

Dokumen Tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 16 Disember 2019 (Isnin) jam 12.00 tengah hari. TAWARAN YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.