Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

UKM Daya Urus  Sdn Bhd - Cleaning Related Services For Outside Building & Trees


Tawaran ini dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi kerja-kerja berikut: 


NO.TENDER

UKMDU-01/11/2019


TAJUK

PERKHIDMATAN  PEMBERSIHAN  DAN PENCUCIAN BANGUNAN, KAWASAN LUAR DAN POKOK DI KOLEJ IBU ZAIN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR BAGI TEMPOH DUA (2) + SATU (1) TAHUN.


KOD BIDANG 

221001 /221002/ 221003/ 221401 atau 221402 


 

TARIKH & MASA  LAWATAN TAPAK

13/11/2019 (Rabu) 10:00 Pagi

 

Tempat:  Bilik Mesyuarat KIZ Kolej Ibu Zain Universiti Kebangsaan  Malaysia 43600 UKM Bangi  Selangor


TARIKH & WAKTU  TUTUP  

 

27/11/2019   (Rabu)   3:00 Petang 

 

Tempat:  Kaunter Pejabat  UKM Daya Urus  Sdn Bhd, Kolej Ibu Zain,  UKM Bangi 

 


1. Semasa taklimat tender, pentender dikehendaki membawa SIJIL ASAL berserta satu salinan (tidak dikembalikan) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF). 

2. Syarikat di WAJIB MENGHADIRI TAKLIMAT TENDER. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada petender yang telah menghadiri taklimat sahaja. 

3. Dokumen tender boleh dibeli mulai 13-26/11/2019 pada waktu pejabat di kaunter Pejabat UKM Daya Urus Sdn Bhd, Kolej Ibu Zain pada hari lawatan tapak diadakan dengan harga yang ditetapkan bagi senaskah (tidak dikembalikan). Bayaran hendaklah dalam bentuk Draf Bank/ cek di atas nama UKM Daya Urus Sdn Bhd dengan harga RM100.00. 

4. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar dalam sampul surat bermeteri dengan menulis No. Tender disebelah sudut kiri sampul dan dihantar mengikut tarikh dan tempat seperti yang tertera di atas. 

5. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.