Asklegal

Tender | Services

Mimos Berhad - Provision of Computer Aided Design (CAD) Software License with Additional Two (2) Years Maintenance


MB/CB19/S/2019: Perolehan bagi Lesen Perisian Rekabentuk Bantuan Komputer (CAD) dengan Penyelenggaraan Tambahan bagi Tempoh Dua (2) Tahun dan Perkhidmatan yang berkaitan untuk MIMOS Berhad.


KETERANGAN : 

 

1. Sila layari http://www.mimos.my/competitive-bidding bagi mendapatkan dokumen serta terma dan syarat bagi tawaran di atas. 

 

2. Pembida perlu sentiasa melayari laman web kami dari masa ke semasa untuk maklumat terkini. Status tawaran semasa dan sebelumnya juga boleh disemak di sini.