Asklegal

Tender | Services

Mimos Berhad - Provision of Geographic Information System (GIS) Desktop and Server Enterprise Advance Software License


MB/CB17/T/2019: Perolehan bagi Lesen Perisian Desktop dan Pelayan Enterprise Advance Sistem Maklumat Geografi (GIS) dengan Penyelenggaraan. Tambahan bagi Tempoh Dua (2) Tahun dan Perkhidmatan yang berkaitan untuk MIMOS Berhad. 

 


KETERANGAN : 

 

1. Sila layari http://www.mimos.my/competitive-bidding bagi mendapatkan dokumen serta terma dan syarat bagi tawaran di atas. 

 

2. Pembida perlu sentiasa melayari laman web kami dari masa ke semasa untuk maklumat terkini. Status tawaran semasa dan sebelumnya juga boleh disemak di sini.