Asklegal

Tender | Services

Mimos Berhad - Provision of Cloud Nodes, Deep Storage Nodes, Research and Development (R&D) Equipment Parts


MB/CB15/T/2019: Perolehan bagi Pelayan Nodes Awan, Pelayan Deep Nodes, Peralatan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dan Perkhidmatan yang Berkaitan untuk MIMOS Berhad. 

 


KETERANGAN : 

 

1. Sila layari http://www.mimos.my/competitive-bidding bagi mendapatkan dokumen serta terma dan syarat bagi tawaran di atas. 

 

2. Pembida perlu sentiasa melayari laman web kami dari masa ke semasa untuk maklumat terkini. Status tawaran semasa dan sebelumnya juga boleh disemak di sini.