Asklegal

Tender | Services

Tenaga Nasional Berhad - Workers Contract Services


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (KK)/ Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU)/ Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) untuk menjalankan kerja-kerja seperti berikut:-


No.Tender

RFx  4000031947


Keterangan

PERKHIDMATAN PEKERJA KONTRAK STESEN-STESEN  JANAELEKTRIK  CAMERON HIGHLANDS, BAHAGIAN PENJANAAN, TNB


Kategori

 

TNB & KK 221104 


Harga  Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 3,000.00 Online Payment  Tenaga Nasional Berhad


 

Tarikh  Tutup (12.00  tgh.)

 

  21.11.2019 (4.00p.m)


 

 Tempat Dokumen Tender Dijual & Tempat Serahan  

*e -Tender 


 

 1. Taklimat Tender (Wajib)

Tarikh & Masa: 7 November 2019 (Khamis) 10.30 pagi Tempat: Stesen Janaelektrik Sultan Yussuf, JOR, Cameron Highlands

 

Pembida yang ingin menyertai tender ini DIWAJIBKAN hadir taklimat tender seperti di atas. Pembida tidak dibenarkan untuk menyertai tender sekiranya tidak menghadirkan diri pada taklimat tender ini. Rekod kehadiran pembida akan diambil. 

Sekiranya taklimat tender DIWAJIBKAN, salinan sijil pendaftaran kontraktor KK & TNB perlu dibawa bersama semasa taklimat tender. Hanya penama sijil berkenaan sahaja yang dibenarkan hadir ke taklimat tender dan lawatan tapak dan jika penama tidak dapat hadir, surat wakil kuasa hendaklah dibawa sebagai bukti dipertanggungjawabkan oleh penama ke atas syarikat mereka. 

 

2. Syarat Menyertai Tender

Pembida dikehendaki mematuhi syarat kategori KK seperti di atas. 

Pembida dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butir-butir yang terkandung di dalam dokumen tender sebelum mengisikannya. Pembida yang membuat kesilapan dan tidak mematuhi mana-mana klausa dalam dokumen tender boleh menyebabkan tawaran mereka tidak akan dipertimbangkan. Pembida dikehendaki mengikuti syarat-syarat mandatori ini untuk memasuki tender dan ketidakpatuhan akan menyebabkan penyertaann tender ini ditolak. 

 

3. E-TENDER:

Bagi vendor/pembekal/kontraktor TNB yang telah berdaftar di dalam SUS tetapi tidak di jemput untuk menyertai tender tersebut pihak vendor/ pembekal/kontraktor boleh menghubungi pegawai seperti di bawah: Nama : Nurul Jannah Chek Osman/Mohd Zafrie Ikhmal Bin Abd Rahman E-mail : nurul.jannah@tnb.com.my/ zafrie.ikhmal@tnb.com.my 

Tel no : +603 - 2776 7073

Fax : +603-2776 7080 

 

4. Sebarang pertanyaan mengenai Spesifikasi Tender/Item/Tender:

Nama: Mohd Fahmi Bin Md Kasim 

Email : Fahmi.kasim@tnb.com.my 

Alamat : Stesen-Stesen Janaelektrik Cameron Highlands, Bahagian Penjanaan. 


 

Notis Keperluan e-Tender / RFx: 

 

  • Dokumen tender hanya boleh diperolehi secara dalam talian, tiada penjualan dokumen tender di kaunter TNB. 
  • Keterangan lanjut mengenai penyertaan tender dan bayaran tender dalam talian, sila layari laman web SRM: https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers/supplier-relationship-management 
  • Pembayaran tidak akan dikembalikan Penyerahan manual atau salinan akan ditolak 
  • Pembekal yang telah mendaftar sebagai Pembekal dalam Supplier Self Services sahaja yang boleh menyertai tender ini. Semua sijil yang berkaitan mesti yang terkini 
  • Tenaga Nasional Berhad tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau manamana tender, dan tidak memberikan apa-apa alasan untuk menolak mana-mana tender, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kos yang ditanggung oleh para penender yang menyertai tender ini. Semua Pembekal TNB sedia ada yang ingin menuntut SST dengan TNB mesti menghantar salinan surat Jabatan Kastam Diraja Malaysia ke Unit Pendaftaran Pembekal TNB melalui e-mel kepada SST-Vendor@tnb.com.my