Asklegal

Tender | Services

Northport (Malaysia) Bhd ('Northport) - Services Related For (2) Years


Northport (Malaysia) Bhd ('Northport') mempelawa syarikat-syarikat yang mempunyai keupayaan teknikal, keupayaan kewangan, dan sumber - sumber untuk mengambil bahagian di dalam Tender seperti berikut:-


 

Tender No: NMB 019/2019 

Contract for Reefer Point Plugging, Unplugging, Monitoring and Pre-Trip Inspection at Northport Container Terminal for Two (2) Years with an Option One (1) year Extension. 


Bayaran untuk Dokumen Tender & Deposit Tender

 

Dokumen Tender: RM1,000 (Tunai/ Wang Pos/Kiriman Wang) (tidak   dikembalikan) Pembelian Dokumen  Tender akan ditutup  pada hari Taklimat Tender diadakan.

 

 - Deposit Tender: 

 RM43,000  (Draf Bank/Cek Bank)

 


Taklimat Tender  (WAJIB)

  • 14 November 2019 (Khamis) @10.30 pagi

 

  • CBM Training Hall  Tingkat Bawah, Northport C, Jalan Pelabuhan, Pelabuhan Utara, 42000 Port Klang, Selangor

 

  • Wakil Syarikat yang hadir ke taklimat Tender diwajibkan untuk membawa bersama Dokumen Tender dan Kelengkapan Pelindungan Peribadi (PPE) untuk lawatan tapak (jika diadakan ada).

Tarikh Tutup Tender 

  • 29 November  2019 (Jumaat) @ 3.00 petang 

 

 

  •  - Peti Tender No. 3

 Bahagian Tender, 

Tingkat Bawah,  Northport C, Jalan Pelabuhan, Pelabuhan Utara, 42000 Port Klang, Selangor


Syarikat yang berminat mesti memenuhi syarat/kriteria untuk tender ini:

1. Mana-mana syarikat yang diperbadankan secara sah, keutamaan diberikan kepada syarikat-syarikat yang berdaftar di Malaysia. 

 

2. Memiliki pengalaman dan rekod minimum 5 tahun dan menjalankan perkhidmatan berkaitan atau sedang menjalankan kerja-kerja dalam skop yang sama yang

melibatkan pelabuhan atau industri berkaitan. 

 

3. Dana Pemegang Saham minimum sebanyak RM100,000. 

 

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi kakitangan Bahagian Tender (Ms Yon/Pn Nur Safiza/ PnNorkhaizan/PnAimi Syazreen) di Talian No.603-31698888(Ext:10983/10927/10924/ 10925) Notis ini juga dipamerkan di laman web www.northport.com.my