Asklegal

Tender | Services

Perbadanan Nasional - Insurance Coverage Renewal


1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat insurans yang berpengalaman untuk membuat tawaran bagi bekalan/perkhidmatan seperti berikut:-

 


TENDER TERBUKA UNTUK PEMBAHARUAN PERLINDUNGAN INSURANS PERBADANAN NASIONAL BERHAD SERTA ANAK-ANAK SYARIKAT BAGI TAHUN KEWANGAN 2020


Bil. 

PNS/BPK JPK/04-2019


Taklimat Tender

8 November 2019 (Jumaat)

 

10.30 pagi

 

Tempat: Bilik Mesyuarat 5, Aras 3, Menara PNS, Tower 7, Avenue 7,Bangsar South City, No.8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.

 


 

Tarikh Tutup dan Tempat Hantar Tender

 

22 November 2019 (Jumaat) Tepat Jam 12.00 Tengah hari

 

Tempat: Aras G, Menara PNS, Tower 7, Avenue 7,Bangsar South City, No.8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.


2.Dokumen tender boleh dibeli di Bilik Mesyuarat 5, Aras 3, Menara PNS, Tower 7, Avenue 7, Bangsar South City, No.8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur dari jam 10.30 pagi hingga 3.00. petang pada 8 November 2019 dengan harga: RM500.00 bagi setiap naskah.

 

3. Hanya petender yang menghadiri taklimat tender sahaja yang dibenarkan membeli dan menyertai tender ini.

 

4. Petender hanya dibenarkan menghantar satu tawaran tender sahaja bagi tender yang ditawarkan.

 

5. Tawaran tender tidak akan dipertimbangkan sekiranya:

5.1 Petender GAGAL menghadiri taklimat tender. 

5.2 Petender GAGAL mengemukakan dokumen wajib seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Tender.

 

6. Perbadanan Nasional Berhad (PNS) tidak terikat untuk menerima tender dengan harga yang terendah atau mana-mana tender atau memberi apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tender. Keputusan tender adalah muktamad.

 

7. Petender dikehendaki mengemukakan SEMUA dokumen sokongan yang diminta oleh pihak PNS.Petender yang gagal mengemukakan semua dokumen yang diminta, maka PNS mempunyai hak untuk tidak menilai tawaran Petender.