Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia. - Incentive Hub Production Sarawak


1. Tawaran tender adalah dipelawa kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang masih sah tempoh laku bagi menyertai tender: 

 


 

NO./TAJUK TENDER

 

FINAS(R)A.002/50(19)-01

 

HUB INSENTIF PRODUKSI SARAWAK (FINAS) - TENDER DAN FOR  THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLTION, TESTING AND COMMISSIONING, OF AN ADDITIONAL BROADCAST EQUIPMENT AND ACCESSORIES


GRED DAN KATEGORI

 

010501 (KAMERA DAN AKSESORI) DAN 221304 (AUDIO VISUAL)


TARIKH TUTUP TENDER

 

 26 November 2019 (Selasa)  pada jam  12.00 Tengah hari 

Dokumen Tender yang  lewat diterima tidak akan dipertimbangkan 


2. Dokumen Tender boleh dibeli pada waktu pejabat dari jam 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari dan dari jam 2.30 petang hingga 4.30 petang mulai 4 November 2019 (Isnin) hingga 25 November 2019 (Isnin) di Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS Petaling Jaya, Unit Perolehan, Bahagian Kewangan, Aras 2, Bangunan Utama, Jalan Utara; 46200 Petaling Jaya, Selangor dengan mengemukakan salinan dokumen berikut: 

i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

ii) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 

 

3. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM100.00 - termasuk SST (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Sahaja) senaskah (fidak dikembalikan). Bayaran boleh dibuat melalui wang pos / wang kiriman / draf bank / cek / tunai atas nama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia.

 

4. Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditempatkan di:

 

PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS)

FINAS PETALING JAYA, 

UNIT PEROLEHAN, BAHAGIAN KEWANGAN, 

ARAS 2, BANGUNAN UTAMA,

JALAN UTARA, 46200 PETALING JAYA, SELANGOR