Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor - Animal Food Supplies


 

 

Pembekal-pembekal yang berkelayakan seperti yang dinyatakan di bawah adalah dipelawa untuk menyertai tawaran tender seperti berikut : 


BIL 1. PROJEK

SUKJ/KT/1/2019 

Tawaran Bekalan Makanan Haiwan di Zoo Negeri Johor  Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (1 Januari 2020 hingga  31 Disember 2021)  


KELAYAKAN KONTRAKTOR

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kepala  04 - Makanan dan  Minuman yang masih sah tempohnya.


TEMPAT & TARIKH  DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Johor Bahagian 

Kerajaan Tempatan, Aras 2 Bangunan Dato' Abdul 

Rahman Andak, Kota Iskandar, 79503 Iskandar Puteri, Johor. 

30 Oktober (Rabu) Hingga 19 November 2019 


TEMPAT, TARIKH & WAKTU TENDER DITUTUP

Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Johor Bahagian 

Kerajaan Tempatan, Aras 2 Bangunan Dato' Abdul 

Rahman Andak, Kota Iskandar, 79503 Iskandar Puteri, Johor. 

19 November 2019

(Selasa) 12.00 Tengah hari


 HARGA DOKUMEN  TENDER  

 RM 50.00 


 

Dokumen Tender boleh disemak dan diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

 

Ahad – Rabu

8.30 pagi – 12.30 tengah hari

2.30 petang - 5.00 petang 

 

Khamis 

8.30 pagi – 12.30 tengah hari 

 

Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos atau kiriman wang pos berpalang dan dibayar atas nama Setiausaha Bahagian, Bahagian Kerajaan Tempatan Johor. 

 

Petender dikehendaki membawa Sijil Perakuan Pendaftaran daripada Kementerian Kewangan Malaysia yang ASAL dan sesalinan sijil tersebut (salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan). 

 

Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri (sealed) dan ditulis di luarnya 'SUKJ/KT/1/2019Tawaran Bekalan Makanan Haiwan di Zoo Negeri Johor Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021)' dan dimasukkan ke dala