Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

SIRIM Berhad - Maintenance & Other Related Works


 

Butir-Butir Tawaran

TS 14/2019 - Cadangan Perkhidmatan Penyenggaraan Kebersihan Bangunan, Kawasan dan Lanskap di Institut Metrologi Kebangsaan (NMIM) dan Pusat Teknologi inkubator, SIRIM Berhad Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor

 

Kod Bidang : 221001 / 221002


Tarikh Dokumen Dijual

 

Jumaat, 01 November 2019 (selepas taklimat)

hingga Jumaat, 15 November 2019 pada waktu pejabat

 


Tarikh Tender Ditutup

Jumaat, 15 November 2019 (sebelum jam 12.00 tengah hari)


Sesi lawatan tapak bagi tender TS 14/2019 adalah diwajibkan dan akan diadakan pada jam 9.00 pagi bertarikh 01 November 2019 (Jumaat). Petender dikehendaki berkumpul di Bilik Mesyuarat National Metrology Institute of Malaysia (NMIM), Lot PT 4803, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. SIRIM Berhad tidak akan menanggung sebarang kos berhubung lawatan tapak tersebut. Harga setiap dokumen berjumlah RM100.


Untuk keterangan lanjut mengenai tender ini, sila rujuk

Tender Announcement di laman sesawang SIRIM Berhad, www.sirim.my