Asklegal

Tender | Supply

TDM Plantation Sdn. Bhd. - Supply Fertilisers to Kompleks Sungai Tong,Terengganu


Adalah dengan ini kami mempelawa 'PENGELUAR DAN PENGIMPORT BAJA UTAMA' untuk menyertai tawaran sebutharga seperti berikut:-


NO. TENDER

TDMP 04/19


BUTIRAN

Membekal baja bagi ladang-ladang di Kompleks Sungai Tong, Bukit Besi dan Kemaman, Terengganu bagi tahun 2020. 

 

Dilampirkan: www.tdmberhad.com.my 

 

Lampiran 1 - Spesifikasi Baja 

 

Lampiran 2- 'Fertilizer Penalties & Claims' 

 

Lampiran 3 - Borang Sebutharga Baja 2020


LOKASI

Ladang-ladang di Kompleks Sungai Tong, Bukit Besi dan Kemaman, Terengganu


Jadual 1: Anggaran keperluan baja "In-Organic" untuk tahun kewangan 2020


BIL.                         JENIS BAJA                                           JUMLAH (MT)                   

1                Compacted AS-NK Mix 1 (10.5:30).                    2,272.60

2.               Compacted AS-NK Mix 2 (11.6:27)                    2,102.10

3.            Compacted AS-NK Mix 3 (12.6:24)                     1,924.30 

4.            Ammonium Sulphate (21% N)                            2,873.30

5.          Muriate of Potash (60% K,0)                              2,222.40

6.        Reactive Rock Phosphate (30% P,02)                 2,000.30

7.          Kieserite-Borate Mix (21.6% MgO:9.6% B,02)     310.50

8.          CRF 1 (17:7:9:2+TE)                                                181.10

9.        CRF 2 (10:5:20:3+TE)                                           1,452.80

10.        Compound 25 (14:13:9:2.5)                                 953.20

11.        Compound 44 (12:6:22:3)                                      1,221.10

12.          Compound 50 (13:6:27:4)                                    6,913.50

13.        Ground Magnesium Limestones (15% Mgo)         2,940.00


 

KENYATAAN

Rujuk Lampiran 1 untuk spesifikasi produk bagi setiap jenis baja


         

Nota:

 

1. Jumlah baja di atas adalah anggaran awal dan keperluan sebenar akan dikemaskini semasa temuduga. Pihak syarikat berhak membuat pengurangan atau penambahan ke atas setiap jenis baja yang dinyatakan.

 

2. Pembekal dikehendaki untuk membuat pengesahan ke atas setiap jenis baja yang ditawarkan dengan mengisi borang "Fertilizer Specification Data Sheet" pada Lampiran 1.

 

3. Pihak TDM Plantation Sdn Bhd berhak melakukan "Penilaian Fizikal" ke atas para pembekal yang

disenarai-pendek untuk pengesahan berikut:

a) Kapasiti memproses baja oleh kilang milik pembekal 

b) Kapasiti menyimpan baja dan lokasi gudang milik pembekal 

c) Kekuatan kewangan syarikat atau "entity" perniagaan 

d) Rekod pembekalan baja bagi tahun-tahun sebelum ini

 

4. Penawaran harga baja adalah termasuk kos pengangkutan dan pembungkusan.

 

5. Pembekal dikehendaki untuk menghantar 2 paket sampel baja 250-gram setiap satu bersama-sama dengan dokumen tender. Semua sampel mestilah dilabelkan dengan nama syarikat dan jenis baja.

 

Semua sebutharga mestilah menggunakan Borang Sebutharga (Lampiran 3) dilampirkan bersama Lampiran 1 - Spesifikasi Baja, Profil Syarikat, Penyata Bank 3 bulan yang Terkini, Laporan Kewangan Terkini. Kegagalan menyertakan dokumen berkenaan akan menyebabkan tender DITOLAK.

 

Dokumen Tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dengan tajuk kerja ditulis dipenjuru atas sebelah kiri dan dihantar secara serahan tangan dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender:

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF 

TDM PLANTATION SDN BHD (110679-W)

U/P: UNIT PEROLEHAN ARAS 2, BANGUNAN UMNO TERENGGANU

LOT 3224, JALAN MASJID ABIDIN, 20100 KUALA TERENGGANU,

TERENGGANU.

 

Tidak lewat dari jam 4.30 petang pada hari Ahad bertarikh 17/11/2019. 

 

Semua kos yang berkaitan dengan Tawaran Kerja di atas adalah tanggungjawab penender dan tidak akan dikembalikan. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Hanya penender yang disenarai pendek dan LAYAK sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga tender.

 

TDM Plantation Sdn. Bhd. tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas perbelanjaan dengan tawaran ini.

 

Ketua Pegawai Eksekutif 

28 Oktober 2019