Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Universiti Malaysia Terengganu - Services For Lab Equipments


Tawaran adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi tawaran berikut :-


NO. PETI.  1


JENIS TAWARAN

 

No. Tawaran :

 

UMT/T11/2019

 

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

- SIRI 5


KOD KELAYAKAN

 

Kementerian Kewangan:

 

060501 - Peralatan Makmal Serta Aksesori


NO. PETI.  1


JENIS TAWARAN

 

No. Tawaran: UMT/T12/2019 

 

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

- SIRI 6


 

KOD KELAYAKAN

 

Kementerian Kewangan: 

 

060501 - Peralatan Makmal Serta Aksesori

 

Atau

 

060502 - Peralatan Makmal Pengukuran, Pencerapan, Pencerahan

Dan Sukat


HARGA DOKUMEN

 

RM50.00 Dijual pada:   05 November 2019 (Selasa)  Hingga 20 November 2019 (Rabu)


TARIKH TUTUP

 

26 November 2019 (Selasa) 


 

Prosedur pembelian dokumen tender yang menggunakan sijil 

• Kementerian Kewangan - perlu membawa sijil ASAL dan mengemukakan SALINAN sijil pendaftaran sahaja.

 

Dokumen Tender akan dijual pada waktu pejabat mulai jam 8.30 pagi hingga 3.30 petang (Ahad - Khamis) di Kaunter Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu dengan membuat bayaran dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/ Draf Bank yang dibuat atas nama Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu (yang tidak akan dikembalikan). Pembelian Dokumen Tender melalui pos tidak akan dilayan kecuali diuruskan sendiri oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh petender.

 

Dokumen Tender hendaklah dimasukkan dalam sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam peti Tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu, sebelum atau pada 12.00 tengah hari sepertimana tarikh tutup pada jadual di atas. Tawaran yang lewat tidak akan diterima.

 

Pihak UMT tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu untuk memberi sebarang alasan kepada petender yang tidak berjaya.

 

Iklan ini boleh dilayari di halaman web berikut:

http://www.umt.edu.my http://onlinepembekal.umt.edu.my