Asklegal

Tender | Services

Pusat Perubatan Universiti Malaya - Laboratory Management System (LIS)BIL.1

PERKARA 

Tawaran Bagi Perkhidmatan Menyelenggara Sistem Pengurusan Makmal (LIS) Bagi Kegunaan Di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) Untuk Tempoh Satu (1) Tahun

 

Rujukan Tawaran : T/1053/10/2019(14)


SYARAT UTAMA

Taraf : TERBUKA  

Bidang : 210103 ATAU 210104 

Harga Dokumen : RM100.00 (WANG POS/KIRIMAN WANG/  BANK DRAF)


 

 

SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI: 

1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos atau Kiriman Wang atau Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akandikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut. 

 

 

2. Dokumen tawaran yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM. 

 

3.okumen tawaran ini WAJIB dibuat secara atas talian (Online) dan juga satu salinan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti tender sebelum tarikh tutup tawaran. Sila rujuk kenyataan surat pelawaan di dalam naskhah meja untuk keterangan lanjut. 

 

4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi membeli semua dokumen tawaran ini. 

 

5. Dokumen tawaran ini akan dijual mulai hari Jumaat, 25 Oktober 2019 dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/ Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. 

 

6. Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Perolehan sebelum atau pada hari Isnin, 18 November 2019 jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan. Dokumen yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan."