Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara - Services Of Micro X-Ray Fluorescence Spectrometer


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi perkhidmatan berikut:

 


No. Tender

LPSVN T/07/2019


 

Tajuk Tender

Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Micro X-Ray Fluorescence Spectrometer Di Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara.

 


Kod Bidang Pendaftaran

 

(Kod Bidang Kementerian Kewangan Malaysia) 

 

060501 atau 060502 atau 130102


 

Tempat & Tarikh Taklimat Tender/Lawatan Tapak

 

Tiada


Tempat & tarikh Dokumen Dijual

 

Seksyen Pentadbiran, Bahagian Khidmat pengurusan

No.2 Jalan Temerloh, Off Jalan Tun Razak 53200 Kuala Lumpur

 

24 Oktober 2019 hingga 13 November 2019


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama 

 

RM50.00

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara


 

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Ditutup

 

Seksyen Pentadbiran, Bahagian Khidmat pengurusan

No.2 Jalan Temerloh, Off Jalan Tun Razak 53200 Kuala Lumpur

 

14 November 2019 (Khamis) Sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari

 


Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank / kiriman wang / wang pos di atas Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Sijil Taraf Bumiputera dan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).