Asklegal

Tender | Services

Tenaga Nasional Berhad - Program For Procurement & Supply Chain Division


 

 

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (KK)/ Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU)/ Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) untuk menjalankan kerja-kerja seperti berikut:-


No. Tender

RFX 4000031775


Keterangan

PROCUREMENT TRANSFORMATION - CAPABILITY BUILDING AND VALUE REALISATION PROGRAM FOR PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN DIVISION, TENAGA NASIONAL BERHAD 

 


Kategori

TNB & KK

340101 or 340102 or 340103 or 340105 or 340106 or 340401 or 340602 or 340603 


 

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 10,000.00

 

Online Payment

 

Tenaga Nasional Berhad


Tarikh Tutup (12.00 tgh.)

14.11.2019 


Tempat Dokumen Tender Dijual & Tempat Serahan

 

 *e - Tender


 

1. Taklimat Tender Mandatori

Tarikh : 29 Oktober 2019 (Selasa) Masa: 10:00 a.m Venue: Bilik Kenyir, Tingkat 11, Ibu Pejabat TNB Bangsar Syarat-syarat :

Semua petender yang berminat wajib untuk menghadiri sesi taklimat tender. 

 

2. Sebarang pertanyaan mengenai Spesifikasi Tender /Tender:

Nama : En. Rohaizad Samudin (019-3561006)

Alamat Pejabat: Level 23A, NU Sentral Menara Allianz Tower 2, 203, Jalan Tun Sambathan, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur

Email : rohaizads1@tnb.com.my

 

Nama : Ir. Mohd Farid Faisal Mohd Noor (03-27271592) Alamat Pejabat: Level 9, NU Sentral Menara Allianz Tower 2, 203, Jalan Tun Sambathan, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur

Email: faridfaisaln@tnb.com.my


 

Notis Keperluan e-Tender/RFx: 

  • Dokumen tender hanya boleh diperolehi secara dalam talian, tiada penjualan dokumen tender di kaunter TNB.
  • Keterangan lanjut mengenai penyertaan tender dan bayaran tender dalam talian, sila layari laman Web SRM: https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers/supplier-relationship-management 
  • Pembayaran tidak akan dikembalikan
  • Penyerahan manual atau salinan akan ditolak 
  • Pembekal yang telah mendaftar sebagai Pembekal dalam Supplier Self Services sahaja yang boleh menyertai tender ini. 
  • Semua sijil yang berkaitan mesti yang terkini

Tenaga Nasional Berhad tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau mana-mana tender, dan tidak memberikan apa-apa alasan untuk menolak mana-mana tender, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kos yang ditanggung oleh para penender yang menyertai tender ini. 

Semua Pembekal TNB sedia ada yang ingin menuntut SST dengan TNB mesti menghantar salinan surat Jabatan Kastam Diraja Malaysia ke Unit Pendaftaran Pembekal TNB melalui e-mel kepada SSTVendor@tnb.com.my