Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Tenaga Nasional Berhad - Services Of RCB & Inter Connection Multicore Cable


 

 

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (KK)/ Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU)/ Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) untuk menjalankan kerja-kerja seperti berikut:-


No. Tender

RFX 4000031541


Keterangan

PEMBEKALAN &  PENGIRIMAN REMOTE CONTROL BOX (RCB)  CONVENTIONAL, REMOTE CONTROL BOX (RCB) MULTIPIN, DAN  INTER CONNECTION MULTICORE CABLE


Kategori

 

TNB & KK

 

140199/140399/140599 (pengilang untuk bahan ini)

140101/140201/ 140301/ 140302/140502 (pengedar untuk bahan ini)


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 3,000.00

Online Payment

Tenaga Nasional Berhad


 

Tarikh Tutup (12.00 tgh.)

 

12.11.2019 (4.00p.m)


 

Tempat Dokumen Tender Dijual & Tempat Serahan

 

 *e - Tender

 

* Penjualan tender adalah secara atas talian bermula pada 22 Oktober 2019


1.Sebarang pertanyaan mengenai Spesifikasi Tender / Tender:

 

Nama : Encik Muhammad Eziri Sairi b. Mohd Razali 

No. Telefon.: 03-2776 9300 

Alamat Pejabat : Jabatan Procurement & Supply Chain, TNB, Aras 10, NU Tower 2, 203, Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur 

Email : eziri.razali@tnb.com.my


 

Notis Keperluan e-Tender/RFx: 

  • Dokumen tender hanya boleh diperolehi secara dalam talian, tiada penjualan dokumen tender di kaunter TNB.
  • Keterangan lanjut mengenai penyertaan tender dan bayaran tender dalam talian, sila layari laman Web SRM: https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers/supplier-relationship-management 
  • Pembayaran tidak akan dikembalikan
  • Penyerahan manual atau salinan akan ditolak 
  • Pembekal yang telah mendaftar sebagai Pembekal dalam Supplier Self Services sahaja yang boleh menyertai tender ini. 
  • Semua sijil yang berkaitan mesti yang terkini

Tenaga Nasional Berhad tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau mana-mana tender, dan tidak memberikan apa-apa alasan untuk menolak mana-mana tender, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kos yang ditanggung oleh para penender yang menyertai tender ini. 

Semua Pembekal TNB sedia ada yang ingin menuntut SST dengan TNB mesti menghantar salinan surat Jabatan Kastam Diraja Malaysia ke Unit Pendaftaran Pembekal TNB melalui e-mel kepada SSTVendor@tnb.com.my