Asklegal

Tender | Supply

Bank Simpanan Nasional - Centralized Vulnerability Assessment System & other related


Tender adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang memenuhi syarat pendaftaran seperti berikut :


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

NO RUJUKAN : PT 23/19

 

CADANGAN PELANTIKAN PEMBEKAL BAGI KEPERLUAN PELAKSANAAN "CENTRALIZED VULNERABILITY ASSESSMENT SYSTEM' DAN 'PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT UNTUK BANK SIMPANAN NASIONAL


HARGA DOKUMEN

RM 1,000.00 (Tidak akan dikembalikan)

 


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Mulai Rabu, 23 Oktober 2019 (Urusan dalam waktu pejabat)


 

SYARAT PENDAFTARAN

 

1) Berpengalaman melaksanakan kerja-kerja yang dinyatakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia.

 

2) Berpengalaman melaksanakan kerja-kerja yang dinyatakan

dengan institusi kewangan dalam Malaysia.

 

3) Berpengalaman dalam pembangunan perisian yang dinyatakan

dan seterusnya menyediakan bantuan teknikal dan penyelenggaraan untuk institusi kewangan lebih daripada dua (2) tahun.

 


TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT

 

Rabu, 23 Oktober 2019   Jam 10.00 Pagi

Bilik Mesyuarat Bakawali, Tingkat 4, Blok A, Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

 

Kehadiran adalah DIWAJIBKAN


TARIKH TENDER DITUTUP

Khamis, 14 November 2019 pada jam 12.00 tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan


Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 23 Oktober 2019. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank di atas nama Ketua Eksekutif Bank Simpanan Nasional atau bayaran secara tunai (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Syarikat dikehendaki membawa dokumen asal dan salinan Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia serta memastikan syarat-syarat pendaftaran di atas dipenuhi semasa membeli dokumen tender. 

 

Dokumen tawaran tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan dimasukkan ke dalam peti tender di alamat:

 

Peti Tender (D), Bahagian Perolehan 

Tingkat 14, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.