Asklegal

Tender | Construction

Majlis  Daerah Yong Peng - Dataran Ayer Hitam Development


MAJLIS DAERAH YONG PENG KM 1, JALAN LABIS, 83700 YONG PENG, JOHOR

TEL: 07-4681030 FAKS: 07-4671712 


Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Pembangunan Perindustrian Pembinaan Malaysia (CIDB) dan masih dibenarkan membuat tawaran untuk kerja-kerja berikut:

 


 

NO TAWARAN MDYP

MDYP 2/2017 (KPKT-LANDSKAP)  (TENDER SEMULA)


 

TAJUK KERJA

 Pembangunan Dataran Ayer Hitam  Di Atas PTD 17625,  Mukim Sri Gading, Ayer Hitam

 


TARAFI/JENIS SYKT. *

 Bumiputera

 


KELAS KEPALA & SUB KEPALA

 

 Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB) 

 

 

Gred:G4  

 

Kategori:CE

 

Pengkhususan: CE14 Dan CE21


 

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

 Bahagian Perancangan Pembangunan &  Landskap, Majlis Daerah Yong Peng,  KM1, Jalan Labis 83700 Batu Pahat,   Johor

 

22/10/2019 Hingga  12/11/2019 

 


HARGA DOKUMEN & BAYARAN

 

RM800.00 Tunai 


 

TEMPAT, TARIKH & WAKTU TENDER TUTUP

 

Peti Tender Majlis  Daerah Yong Peng, KM 1, Jalan Labis, 83700 Batu Pahat, Johor 

 

12/11/2019 Jam 12.00 Tengah hari 


 

Taklimat Projek dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Dewan Persidangan Majlis Daerah Yong Peng, KM 1, Jalan Labis, 83700 Batu Pahat, Johor pada 22/10/2019 (Selasa) jam 09.00 pagi


 

2. Dokumen Meja Tender boleh disemak di Bahagian Perancangan Pembangunan & Landskap, Majlis Daerah Yong Peng, KM 1, Jalan Labis, 83700 Batu Pahat, Johor semasa waktu pejabat. 

 

Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN, SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor. 

 

*Jenis Syarikat Tempatan: 

T1 - Syarikat 100% milik tempatan

A1 - Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yang disenaraikan BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dari Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara. 

A2 - Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yang disenaraikan BSKL dan Syarikat Usaha Sama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah warga tempatan.

 

Yang Dipertua Majlis Daerah Yong Peng Johor Darul Takzim