Asklegal

Tender | Services

Majlis Perbandaran Sungai Petani - Additional Provisions To Improve the House of Representatives


 

Tender Terbuka ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bertaraf Bumiputera, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MPSPK serta masih sah dan dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja- kerja berikut :-


 

BIL

1.


NO. TENDER

Peruntukan Tambahan Bagi Menyempurnakan Dewan Orang Ramai Di Kawasan Taman  Gurun Jaya, Seksyen il, Bandar Gurun, Kedah Darul Aman


SYARAT PENDAFTARAN

 

CIDB Gred G3- Kategori B Pengkhususan B23  Kategori CE  Pengkhususan CE21 


TEMPAT  BERKUMPUL

 Di Dewan Taman Gurun Jaya.


JAM

10.00   Pagi


TARIKH LAWAT  ТАРАК 

21/10/2019    ISNIN


 

LAWATAN TAPAK: DIWAJIBKAN HARGA DOKUMEN : RM350.00 (Bagi setiap tenderBayaran tidak akan dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat secara Tunai/Wang Posi Draf Bank dan dibuat atas nama YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI

 

Dokumen tawaran ini boleh didapati dari Jabatan Kewangan (Bahagian Tender) pada hari dan waktu seperti berikut :-

 

Tarikh Jualan Dokumen : 21/10/2019 (ISNIN) 

Tarikh Tutup Jualan Dokumen : 11/11/2019 (ISNIN) 

 

Dokumen boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut :-

 

Ahad - Rabu : 8.15 pagi - 12.15 tengah hari & 2.15 petang hingga 4.45 petang 

Khamis : 8.15 pagi – 12.15 tengah hari & 2.15 petang hingga 3.15 petang 

 

 

Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan satu salinan bagi kedua-dua sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. 

 

Tarikh tutup tender ialah pada 11/11/2019, jam 12.00 tengah hari. Dokumen Tawaran Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri/bermetri nama tawaran dan dimasukkan ke dalam peti Tender di alamat Yang Di Pertua, Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kompleks MPSPK, Jalan Patani, 08000 Sungai Petani, Kedah. Pihak kerajaan tidak terikat dengan tawaran terendah sekali daripada mana-mana tawaran.