Asklegal

Tender | Construction Tender | Renovation Tender | Government

Majlis Perbandaran Selayang - Landscape Related Works


MAJLIS PERBANDARAN KLANG BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, 41675 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN TEL:03-3371 6044,3371 1376, 3371 6141 FAX: 03-33720344, 33742245 LAMAN WEB: www.mpklang.gov.my E-mel: aduan@mpklang.gov.my


 

KENYATAAN TAWARAN TENDER

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) / Kementerian

unan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:


 

BIL 1

 

TAJUK KERJA

No. Tender : MPK 600-9/4/240/2019-T JTR 

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI SELURUH KAWASAN TAMAN RAKYAT, KLANG SELATAN


 

TARAF TENDER & SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) KOD BIDANG 221002 & 221003

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) OLEH CIDB

 

BERDAFTAR DENGAN E-TENDER SELANGOR  & UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR (UPEN)


TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

MULAI: 15/10/2019 (SELASA) Penjualan secara Online 

 

*Sila kemaskini maklumat syarikat dalam laman web http://tender.selangor.gov.my untuk melancarkan proses pembelian dokumen.

 


TARIKH, WAKTU DAN TEMPAT TAWARAN TUTUP

 

TARIKH TUTUP : 04/11/2019 (ISNIN) JAM: 12.00 TENGAH HARI

 

Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber) Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang Selangor Darul Ehsan

 

Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan.


SYARAT-SYARAT :

1. Setiap dokumen tender dijual dengan harga RM 250.00 secara online. Pembayaran boleh dibuat secara FPX, kad kredit dan kad debit. 

 

2. Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 15 OKTOBER 2019 di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan. 

 

3. Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov. my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran UPEN dan CIDB. Sekiranya gagal berbuat demikian petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen tender tersebut. 

 

4. Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam peti Tender seperti tertera di maklumat tender. 

 

5. Petender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. 

 

6. Petender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan Syarat -syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. 

 

7. Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan. 

 

8. Tarikh akhir penjualan Dokumen Tender adalah pada 03 NOVEMBER 2019. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

 

Disediakan oleh: 

BAHAGIAN UKUR BAHAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG