Asklegal

Tender | Construction

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor - To Build Elevated Single Flooring House


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan berdaftar dengan CIDB Gred G4 dan ke atas. Lain-lain syarat wajib untuk penyertaan tender ini adalah berdaftar dengan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS). Maklumat tawaran tender adalah seperti berikut:


BIL 1


NO. SIRI TENDER

PKPS/TDR-6/19


TAJUK TENDER

TAWARAN TENDER TERBUKA BAGI CADANGAN KERJA-KERJA BINAAN 4 UNIT RUMAH AYAM (ELEVATED SINGLE FLOORING HOUSE) TERMASUK KELENGKAPAN ELEKTRIK, PERALATAN REBAN BESERTA KERJA-KERJA INFRA & KERJA-KERJA  LAIN YANG BERKAITAN, DI SEBAHAGIAN TANAH DI PT846 DI MUKIM ULU TINGGI, DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN.


TARIKH, MASA &  TEMPAT TAKLIMAT

 

14 OKTOBER 2019 (ISNIN)  

 

Berkumpul jam  9.30 pagi

 

Bulatan Hadapan DI Pintu Masuk Utama UNISEL


 

 NOTA & PERINGATAN : 

 

 

i. Borang Tender dijual secara tunai dengan harga RM100.00. Wang pembelian borang ini tidak akan dipulangkan dalam apa jua keadaan. 

 

ii Setiap syarikat hanya layak membeli SATU (1) dokumen Tender sahaja.

 

iii Borang Tender akan dijual mulai 14 OKTOBER 2019 (ISNIN) pada hari taklimat dan pada waktu pejabat di Unit Perolehan PKPS, Tingkat 11, Wisma PKPS, Persiaran Perbandaran, Seksyen 14, 40675 Shah Alam, Selangor. 

 

iv. PESERTA PERLU MENGHADIRI TAKLIMAT SEPERTI YANG DIJADUALKAN SEBAGAI SYARAT WAJIB PENYERTAAN TENDER INI. 

 

v. Peserta yang tidak menghadiri sesi taklimat TIDAK DIBENARKAN membeli Borang Tender

 

vi. Borang Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Ibu Pejabat PKPS, Tingkat 10, Wisma PKPS, Persiaran Perbandaran, Seksyen 14, 40675

Shah Alam, Selangor menggunakan sampul surat yang disediakan. 

 

vii. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN) JAM 12.00 TENGAHARI. 

 

VIII. Bagi Borang Tender yang diserah melalui POS, perlu menggunakan Pos Akuan Berdaftar dan tiba ke Ibu Pejabat PKPS pada atau sebelum 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN) JAM 12.00 TENGAHARI. 

 

IX. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi : 012 - 624 9137 ( Cik Shima ) / 011-355 94830 (Pn. Fara) atau talian pejabat di : 03-5519 2621/2/3