Asklegal

Tender | Maintenance

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis - Work on Upgrading the Basic Infrastructure of the Pauh Industry Area


 

 

 

 

 

Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan membuat tawaran bagi kerja berikut:


 

 

BIL

PKENPs 03/11/2019


BUTIR-BUTIR TAWARAN

Kerja-Kerja Menaik Taraf Infrastruktur Asas Kawasan Industri Pauh Putra, Perlis.

 


SYARAT PENDAFTARAN

Gred G3 Kategori CE,ME Pengkhususan CE01,CE19,CE20,CE21

E04,E16 Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Pendaftaran SPAN, dan Suruhanjaya Tenaga yang masih sah.


TEMPAT & TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Bahagian Teknikal Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis No. 173-191, Taman Kemajuan Jalan Raja Syed Alwi 01000 Kangar

Perlis Mulai 15/10/2019 Sehingga 06/11/2019 Pada Waktu Pejabat


 

HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA

 

RM 200.00 (Tidak akan dikembalikan)

 

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis


 

TEMPAT DAN TARIKH LAWATAN TAPAK

 

15/10/2019 Jam 9.30 pagi di Bahagian Teknikal Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

No.173-191, Taman Kemajuan Jalan Raja Syed Alwi 01000 Kangar 

(Lawatan Tapak Adalah Diwajibkan)


 

TEMPAT TARIKH & WAKTU TUTUP TENDER

 

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

No. 173-191 Taman Kemajuan Jalan Raja Syed Alwi 01000 Kangar Perlis

 

06/11/2019 sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari


 

Dokumen meja sebutharga boleh disemak di Bahagian Teknikal, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis No. 173-191, Taman Kemajuan, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis pada waktu pejabat bermula pada 15/10/2019. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat secara tunai di kaunter Bayaran Bahagian Kewangan PKENPs (Bayaran tidak akan dikembalikan). Kontraktor hendaklah membawa sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Pendaftaran CIDB, Sijil Pendaftaran SPAN, Suruhanjaya Tenaga serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap sijil tersebut semasa membeli dokumen sebutharga.

 

Dokumen Tawaran Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Bahagian Teknik, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis.