Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Universiti Malaysia Perlis - 600KVA Power Supply & Other Related Works


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam gred dan kategori yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini serta mempunyai pengalaman keupayaan teknikal dan kewangan yang mencukupi bagi melaksanakan perkhidmatan tersebut di bawah. Maklumat tender serta kelayakan asas kontraktor/pembekal adalah seperti berikut:


NO. TENDER

T/UniMAP/JPPH/ 19/10 

 


 

 

PERIHAL KERJA

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF. MEMBEKAL DAN MEMASANG JANAKUASA 

TUNGGU SEDIA 600KVA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT DATA, KAMPUS ALAM 

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP), PAUH PUTRA, PERLIS

 


TARIKH IKLAN

 08  Oktober 2019 Hingga  04 November 2019 


 

TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK

 

Tarikh: 14 Oktober 2019

Pendaftaran: 10.00 pagi

Taklimat: 10.30 pagi

 

Tempat: Bilik Mesyuarat Unit Pengurusan Projek, Pejabat Tapak, Kampus Tetap UniMAP, Pauh Putra, Perlis

 

Kehadiran: DIWAJIBKAN


HARGA DOKUMEN / TARIKH MULAI DIJUAL

 

 RM 200.00 / Unit 14 Oktober 2019

 

Hingga  04 November 2019

* dokumen hanya  dijual selepas lawatan tapak


SIJIL / BIDANG

 

Berdaftar dengan  CIDB/SPKK bertaraf Bumiputera 

 

Gred CIDB :   G3/G4/G5/G6/G7 

Kategori : ME Kampus Pengkhususan :  E04 & E32 


 

Nota : Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) bertaraf Bumiputera sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak berkenaan. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan kepada pegawai selain daripada penama dalam sijil. Sila bawa bersama sijil asal pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Pendaftaran Bumiputera (Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan), cop syarikat dan kad pengenalan penama dalam sijil.

 

Dokumen Meja Tawaran boleh disemak dan Dokumen Tender boleh didapati daripada Jabatan Bendahari, D/A Bangunan TNB (Lama), Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis dengan bayaran secara tunai, deraf bank/kiriman wang pos setiap satu yang dibuat atas nama 'Bendahari, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)'.

 

Dokumen Tender hendaklah dikembalikan di dalam sampul surat berlakri dan bertanda Nombor serta Nama Tender dan dimasukkan ke dalam peti tawaran tersebut di Jabatan Bendahari, D/A Bangunan TNB (Lama), Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis sebelum atau pada 04 November 2019 sebelum jam 12.00 tengahari. Tawaran yang lewat diterima TIDAK AKAN dipertimbangkan

 

- BENDAHARI -