Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Renovation

Majlis Perbandaran Kluang - Road Works & Other Related


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) dalam gred dan pengkhususan yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi menjalankan kerja-kerja berikut:


Butir-Butir Tawaran

1.Kerja-Kerja Pelebaran Jambatan, Jalan Dan Persimpangan Di Jalan P.Srinivasan, Kluang Johor.

 

(MPK/T/J/12-2019) 


 

Harga Dokumen Tawaran

RM 200.00


Tempat Dan Tarikh Dokumen Dijual

 

Jabatan Kejuruteraan

Wisma Majlis Perbandaran Kluang, Jalan Kota Tinggi, 86000 Kluang.

 

Diiklan: 6 Oktober 2019 (Ahad)

 

Tarikh Dokumen Boleh Diperolehi:

 

13 Oktober 2019 (Ahad) Hingga 4 November 2019 (Isnin)

 

Waktu Urusniaga 

 

Ahad - Rabu: 8.00 pg - 12.30 tghari

                      2.00 ptg - 4.15 ptg

 

 

Khamis : 8.00 pg - 1.30 ptg


 

Syarat Pendaftaran

Berdaftar dengan CIDB 

 i. memegang Perakuan Pendaftaran CIDB 

 Gred G4

 Kategori:CE

Pengkhususan: CE01 & CE02 & CE21 

 

 

 ii. memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah tempoh lakunya 

iii. memegang Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (BPKU) yang masih sah tempoh sahlakunya

 

TEMPOH SAH LAKU KEDUA-DUA LESEN HENDAKLAH SEKURANG KURANGNYA TIGA (3) BULAN DARI TARIKH TAMAT LUPUT.

 


Tarikh Dan Tempat Lawatan Projek

 

13 Oktober 2019 (Ahad)  Jam 9.30 pagi

 

Berkumpul di Wisma Majlis Perbandaran Kluang,

Jalan Kota Tinggi, 86000 Kluang, Johor.

 

 

Nota :

HANYA PENAMA DALAM SIJIL CIDB Dibenarkan Hadir Taklimat/Lawatan Tapak (Mana Berkaitan)


 

Tarikh Tender Ditutup

 

 4 November 2019 (Isnin) Pada jam 12.00 tengah hari

Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan.


 

Mulai 01 Januari 2018, pembelian dokumen tender adalah dibuat secara atas talian (ONLINE) dengan melayari web : iperolehan.mpkluang.gov.my. Kontraktor dikehendaki hadir ke kaunter Jabatan Kejuruteraan untuk proses pendaftaran sebelum boleh membuat proses pembelian. 

 

Kontraktor iuga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal dan salinan bagi ketiga-tiga sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB dan CIDB Perolehan Keria Kerajaan) dan Sijil Pengiktirafan Tarat Bumiputera dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) dan Cop Syarikat beserta alamat semasa taklimat/lawatan tapak. 

 

Naskah meja tawaran boleh disemak di JABATAN KEJURUTERAAN, ARAS 2, WISMA MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, 86000 KLUANG, JOHOR pada waktu pejabat bermula 13 Oktober 2019. 

 

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:-

 

 

JABATAN KEJURUTERAAN, 

WISMA MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, 

ARAS 2, MAJLIS PERBANDARAN KLUANG,

86000 KLUANG, JOHOR.

 

 

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Jabatan Kejuruteraan, Majlis Perbandaran Kluang di talian 07-7771448.