Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Universiti Malaysia Pahang - Services of Cloud IP Telephony And Unified  Communication Solution


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor / pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KAM) yang masih sah tempohnya serta berdaftar dengan Universiti Malaysia Pahang dibenarkan membuat tawaran bagi tender seperti berikut: 

 


 

BIL1.


NO. TENDER

UMP/ BEND.T/2019(4)


TAJUK TENDER 

Supply. Delivery, Installation, Testing  And Commissioning  And Subscription of Cloud IP Telephony And Unified  Communication Solution For Universiti Malaysia Pahang


KOD BIDANG 

Kementerian Kewangan Malaysia 

 

Kod Bidang:  210105 Atau  210202  

 

En. Shahrol Azmi   Bin Amzat 09-424 6433


HARGA DOKUMEN

RM200.00


TARIKH JUALAN / TARIKH TUTUP

 

Mulai - 03 OKTOBER 2019 hingga  25 OKTOBER 2019   

 

Tarikh Tutup: 25 OKTOBER 2019 (JUMAAT)   

 

Jam: 12.00 TENGAH HARI

 

 

LAWATAN TAPAK 

Tarikh : 3 October 2019  

Masa : 11.00 Pagi - 1.00 Petang

Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Teknologi  Maklumat & Komunikasi, Pekan

 

Nota: Pembekal wajib mempunyai Sijil Internet Service Provider (ISP) Tier 1 Malaysia 


 

2.Dokumen Tender boleh disemak dan diperoleh di Jabatan Bendahari (Bahagian Perolehan), Aras 1, Bangunan Canseleri Tun Abdul Razak, Universiti Malaysia Pahang, 26600 Pekan, Pahang Darul Makmur semasa walau pejabat seperti berikut:


HARI

Isnin - Khamis


 

WAKTU

9.00 pagi hingga 12.30 tengah hari 

2.15 petang hingga 4.30 petang


 

Jumaat

9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari 

3.00 petang hingga 4.30 petang 


 

Sabtu, Ahad & Cuti Umum

Tutup


No. Telefon

09-424 5353 / 424 5321


 

3. Dokumen Tender boleh diperoleh dengan mengemukakan Kad Debit / kad ATM melalui Sistem Pembayaran Tanpa Tunai (e-pos) di kaunter Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang, Pekan. 

 

4.Bagi Tender yang mempunyai lawatan tapak, pihak syankat adalah diwajibkan menghadiri dahulu lawatan tapak tersebut sebelum membuat pembelian dokumen. Borang lawatan tapak akan diberikan kepada pemilik / penama syarikat yang sah sahaja. 

 

5.Dokumen Tender akan dijual kepada kontraktor atau wakil-wakil yang sah sahaja. Sila kemukakan Satu Salinan Sijil Bumiputera / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Pusat Khidmat Kontraktor / Lembaga Pembangunan Dan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) / Suruhanjaya Tenaga yang masih sah tempohnya untuk semakan dan satu salinan untuk simpanan Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang. Pembelian naskhah secara kiriman pos tidak akan dilayan.

 

6.Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan ditandakan dengan jelas nombor, tajuk dan tarikh tutup tender tersebut di sudut sebelah kiri atas sampul surat berkenaan dan dimasukkan sendiri ke dalam peti Tender atau melalui kiriman pos di alamat seperti dinyatakan di atas sebelum atau pada tarikh da telah ditetapkan seperti di atas. Tender yang lewat dikemukakan tidak akan dipertimbangkan.

 

7.Universiti tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran. 

 

8. Notis Tender ini juga dipaparkan di laman web rasmi UMP. Sila layari www.ump.edu.my/ms/pembekal

 

 

BENDAHARI / KETUA PEGAWAI KEWANGAN 

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG.