Asklegal

Tender | Construction Tender | Design

Lembaga Air Perak - Projek Turnkey In Kampar,Perak


1. Kontraktor-Kontraktor yang Syarikatnya dimiliki 100% oleh rakyat tempatan (Warganegara Malaysia) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini adalah dipelawa untuk mengambil bahagian di dalam tawaran berikut:

 

PROJEK TURNKEY - MEREKABENTUK. MEMBINA, MEMANTAU DAN MENTAULIAH SEBUAH KOLAM SIMPANAN BERKAPASITI 2.27 JUTA UTER DI KAWASAN PEMBANGUNAN BANDAR BATU PUTEH, MUKIM KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN. 

 

1. Taraf Tender Bumiputera 

 

ii. Kelayakan Pentender Mempunyai:

(a) Permit Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara C2 (Sistem Bekalan Alr) 

(b) Perakuan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalan Gred G4 atau G5 Kategori CE Pengkhususan CE20 dan CE21 

(c) Sijil Perolehan Kona Kerajaan (CIDB)

(d) sijil Pendaftaran Taraf Bumiputera (PKK) 

 

iii. Lawatan Tapak Lawatan Tapak adalah diwajibkan dan diadakan pada 30.09.2019. Kontraktor yang berminat hendaklah berkumpul di Bahu Jalan, Berdekatan Komplek Rakan Muda Kampar, Perak Darul Ridzuan (Koordinat: 4.3071537, 101.1469049) fam 10.30 pagi. Dokumen akan dijual kepada kontraktor yang menyertai lawatan tapak sahaja. 

(Hanya seorang wakil dibenarkan mewakili sebuah syarikat dan hendaklah mengemukakan surat wakil semasa lawatan tapak) 

 

iv. Bayaran Dokumen RM300.00 senaskah (LAP tidak menerima bayaran yang dibuat dengan cek) 

 

V. Tarikh Jual Dokumen Dari 30.09.2019 hingga 21.10.2019

 

vi. Tarikh Tutup Tender Pada 29.10.2019 tepat jam 12.00 tengahari 

 

 

2. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan di Unit Ukur Bahan Dan Kontrak, Ibu Pejabat Lembaga Air Perak, Jalan St. John, 30200 Ipoh, mulai 26.09.2019 hingga 21.10.2019, Dokumen Tender akan dijual kepada kontraktor atau wakil-wakil yang sah sahaja. Untuk tujuan itu dokumen ASAL berikut hendaklah dikemukakan:

 

Permit Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 

Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysla (CIDB) 

Sijil Perolehan Kerja kerajaan (CIDB) 

Sijil Pendaftaran Tarat Bumloutera (PKK)

Surat Wakil Pembellar─▒ Tender 

 

3. Dokumen-dokumen yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang tertutup dan di alamatkan kepada Pongurus Besar, Lambaga Air Perak, Ipoh, dan dimasukan ke dalam peti tender yang terletak di Unit Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 3, Komplek Lembaga Air Perak, Jalan St. John, 30200 Ipoh tidak lewat dari masa yang ditetapkan. 

 

4. Mana-mana tender yang diterima selepas tarikh tutup yang ditetapkan di atas akan ditolak atau dikembalikan semula kepada pentender tanpa dibuka.

 

Pengurus Besar 

Lembaga Air Perak