Asklegal

Tender | Maintenance

Majlis Daerah Kota Tinggi - Drain & Road Maintenance Works


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor yang berdaftar di Majlis Daerah Kota Tinggi, serta memiliki Sijil-sijil di bawah Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK) iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SPPK oleh CIDB: Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK dalam Gred dan Kategori yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja - kerja sebagaimana berikut:


 

BIL. 

01 


NO. RUJUKAN TENDER

MDKT/JK/ MARRIS/2019/54


 

TAJUK TENDER

KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI SEBAHAGIAN TAMAN KOTA JAYA, KOTA TINGGI


SYARAT PENDAFTARAN

GRED G4 KAT: CE21


JABATAN 

JABATAN KEJURUTERAAN


 

BIL. 

02


NO. RUJUKAN TENDER

MDKT/JK/ MARRIS/2019/55

 


TAJUK TENDER

KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKANG

DI TAMAN SAYONG PINANG, BANDAR TENGGARA, KOTA TINGG


 

SYARAT PENDAFTARAN

GRED G4 KAT: CE21


 

JABATAN 

JABATAN KEJURUTERAAN


BIL. 

03


NO. RUJUKAN TENDER

MDKT/JK/ MARRIS/2019/56


 

TAJUK TENDER

KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI PUSAT BANDAR,  KOTA TINGGI


SYARAT PENDAFTARAN

GRED G3 KAT: CE21


JABATAN 

JABATAN KEJURUTERAAN


BIL. 

04


NO. RUJUKAN TENDER

MDKT/JK/ MARRIS/2019/57


 

TAJUK TENDER

KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI TAMAN SRI SAUJANA,  KOTA TINGGI


SYARAT PENDAFTARAN

GRED G3 KAT: CE21


JABATAN 

JABATAN KEJURUTERAAN


 

Naskhah Meja Tender boleh disemak di jabatan* berkaitan pada waktu pejabat bermula pada 01 Oktober 2019 (Selasa). Taklimat dan lawatan tapak bagi projek ini adalah DIWAJIBKAN dan wakil adalah tidak dibenarkan. Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 01 Oktober 2019 (Selasa), Jam 9.00 pagi, bertempat di Dewan Mesyuarat Majlis Daerah Kota Tinggi.

 

Dokumen Tawaran Tender boleh dibeli selepas tarikh lawatan tapak dengan mengemukakan PKK dan CIDB di Jabatan Khidmat Pengurusan, MDKT dengan harga RM100.00 sejaskhah. Bayaran hendaklah dalam bentuk Wang Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Majlis Daerah Kota Tinggi. 

 

Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Pejabat Majlis Daerah Kota Tinggi, Jalan Padang, Kota Tinggi menggunakan sampul surat. Tarikh Tutup Tender adalah pada 21 Oktober 2019 (Isnin), Jam 12.00 tengah hari. 

 

 

Saya yang menurut perintah, 

 

SAIPOL RAHMAN BIN HAJI AMAT 

Yang Dipertua, 

Majlis Daerah Kota Tinggi

 

Tarikh Iklan; 24 September 2019