Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) - Crew Planning System For KTMB


Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor yang berdaftar dengan Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) untuk membuat tawaran seperti berikut:-


NO TENDER

KTMB/TC 20/2019


TAJUK TENDER

SUPPLY, INSTALL,  TRAINING AND COMMISSIONING OF CREW PLANNING SYSTEM FOR KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD


 

KELAYAKAN KONTRAKTOR

Berdaftar dengan   KTMB dan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang:

 

210101,210102,210103,  210104 & 210105


TARIKH TAKLIMAT / LAWATAN  TAPAK (DIWAJIBKAN)

 

TAKLIMAT

Tarikh : 1 Oktober 2019 (Selasa)

Masa : 10:30 pagi  Tempat : Bilik Mesyuarat One Stop Centre, Ibu Pejabat KTMB,  

Jalan Sultan Hishamuddin,  50621 Kuala Lumpur.


TARIKH TENDER DOKUMEN DIJUAL

 

2 Oktober 2019 (Rabu) hingga 15 Oktober 2019 (Selasa)


TARIKH TUTUP TENDER

24 Oktober 2019 (Khamis)


 

HARGA DOKUMEN TENDER (TIDAK DIKEMBALIKAN)

RM750.00 Senaskhah


Satu salinan "Naskah Meja Dokumen Tender" akan dipamerkan di ONE STOP CENTRE (OSC) Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad bermula 25 September 2019 (Rabu) bagi membolehkan petender menyemak dokumen tender tersebut sebelum membuat pembelian.

 

 

Dokumen tender boleh dibeli di alamat seperti di bawah dengan bayaran berbentuk Bank Deraf atau Wang Pos atas nama KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD. Pembayaran secara tunai tidak diterima dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada Petender yang sah sahaja dengan membawa bersama Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh KTMB dan MoF.

 

 

Dokumen tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran di alamat seperti di bawah sebelum 12.00 tengahari pada tarikh tutup tender. Tawaran yang lewat diterima tidak akan diterima.

 

PENGERUSI, 

JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER 

KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD ,

d/a ONE STOP CENTRE (OSC) 

Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad, Jalan Sultan Hishamuddin, 50621 Kuala Lumpur.