Asklegal

Tender | Construction

Majlis Perbandaran Kulim - Road Upgrade Works


1. Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor tempatan di Malaysia sahaja yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Majlis Perbandaran Kulim Kedah (MPKK), mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (BPKU) yang masih sah dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut: 


TAJUK PROJEK 

Cadangan Menaiktaraf Jalan Di Kawasan  Perindustrian Taman Makmur Untuk Majlis Perbandaran Kulim, Kedah Darul  Aman.


NO TENDER

RUJ: MPKK.JP/BP  (ST)2019(125)

 

 RUJ: MPKK599/KJ/MIDA/2019


GRED/KATEGORI

 

Gred: G4

Kategori : CE

 

Pengkhususan: CE01 & CE21


 

HARGA DOKUMEN

 

RM 350.00


TARIKH/TAKLIMAT LAWATAN TAPAK

 

IKLAN

22/9/2019 (AHAD)

 

LAWATAN TAPAK 

30/9/2019 (ISNIN) 

 

-10.00 PAGI (BILIK AL-HIKMAH, MPKK)


 

TEMPOH JUALAN

30/9/2019  (ISNIN)

 

20/10/2019   (AHAD) 


TARIKH TUTUP

21/10/2019    (ISNIN) 


 

2. Petender adalah diwajibkan untuk menyertai lawatan ke tapak bina seperti yang dinyatakan. Petender dikehendaki untuk mendaftarkan diri dan menghadiri taklimat yang diadakan. Hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK dan SPKK yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK dan SPKK. Petender-petender yang tidak menghadiri lawatan tapak tidak layak untuk membeli dokumen tender. 

 

3. Dokumen Tender boleh didapati di Bahagian Perolehan (Jabatan Perbendaharaan) MAJLIS PERBANDARAN KULIM,KEDAH DARUL AMAN pada waktu pejabat Ahad hingga Rabu : 8.30 pagi - 3.30/ Khamis hingga 2.30 petang mulai 30 SEPTEMBER 2019 hingga 20 OKTOBER 2019. Bayaran dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk tunai di kaunter bayaran MPKK 

 

4. Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender pada sebelah atas kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari 21 OKTOBER 2019 (ISNIN) di alamat:

 

BAHAGIAN PEROLEHAN 

JABATAN PERBENDAHARAAN 

MAJLIS PERBANDARAN KULIM 

NO 1, LEBUH BANDAR 2 

BANDAR PUTRA 2

09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN 

 

Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.