Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services Tender | Renovation

Universiti Teknologi MARA - Building Renovation and Cleaning Services


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Kerja-kerja seperti berikut:

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

No.Tender: UITM/PER/T/7/40/19

Cadangan Ubahsuai Dan Naiktaraf Pejabat

Bahagian Peperiksaan Lama kepada  Bahagian Pengurusan Perkhidmatan,  Jabatan Pengurusan Sumber Manusia,  Pejabat Pendaftar Dan Pejabat Bendahari, Selangor Darul Ehsan.

 


Kelayakan : Berdaftar Dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran dan Sijil T Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah

 

 

 Gred G3

 Kategori B

Pengkhususan B28

 

 Harga Dokumen:RM 140.00 Senaskah


 

TARIKH/MASA/TEMPAT : 

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

 

Pejabat Bendahari Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset

Unit Panggilan Tender & Sebutharga

Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam 

 

 

Tarikh Masa Taklimat Lawatan Tapak: 

27/09/2019 Jam 10.00 Pagi

 

 

Tempat Taklimat/Lawatan Tapak:

 Bilik Mesyuarat

 Zon Premier (Zon A)

 Bangunan Wawasan 

 UiTM Shah Alam

 

Tarikh Tutup Tawaran :

21/10/2019 jam 12.00 tengah hari 


 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

No.Tender: UITM/PER/T/3/96/19

Perkhidmatan Membersih Dan Mencuci Bangunan DI Institut Kepimpinan Dan Pembangunan Kg. Gajah, Perak Selama Dua  (2) Tahun.

 

 

Kelayakan : Berdaftar   Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

Kod Bidang .221001

Harga Dokumen : RM 80.00 Senaskah

 

TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

 

Pejabat Bendahari 

Unit Pengurusan Perolehan Universiti Teknologi MARA (Perak)

Seri Iskandar 32610 Bandar Baru Seri Iskandar Perak Darul Ridzuan

 

  Tarikh Masa Taklimat Lawatan Tapak: 

30/09/2019 Jam 9.00 Pagi

 

 

Tempat Taklimat/Lawatan Tapak:

Dewan Seminar Warisan

Pejabat Polis Bantuan  

Institut Kepimpinan Dan Pembangunan

(ILD) Perak 

Perak Darul Ridzuan

 

Tarikh Tutup Tawaran :

21/10/2019 jam 12.00 tengah hari


 1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulai 20/09/2019 

 

 

2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran 

 

3. Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM), Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) (rujuk kelayakan tender berkaitan) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawal selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan. 

 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut:

i.Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak 

ii Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini 

iii.Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan  

 

 

 

5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/Derat Bank atas nama BENDAHARI UITM. 

 

6. Petender-petender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL KKM, CIDB, PPK, SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) beserta SALINAN sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut 

 

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan 

 

8. Tawaran ditutup pada Tarikh & Masa yang dinyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.