Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

FELCRA Berhad - Workers & Chemical Poison Supply


Tawaran Adalah Dipelawa kepada kontraktor-Kontraktor Yang Berdaftar Dengan FELCRA Berhad, Mempunyai kelayakan Yang Ditetapkan Dan Berpengalaman Bagi Menyertai Tawaran Seperti Berikut :


 

BUTIRAN TAWARAN

No. Tawaran: 

BPO 28/2019

 

Tajuk Tawaran: 

Perkhidmatan Mengurus, Membekal Dan Menghantar Tenaga Kerja Indonesia Ke Ladang-Ladang FELCRA Berhad Wilayah Sarawak


 

KELAYAKAN

Agen di Malaysia

 

i) Kementerian Kewangan Kod Bidang: 221104

ii) Sijil Pelaksana Penempatan Tenaga  kerja Indonesia (SPPTKI)

 

Agen di Indonesia

i) Sijil Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja  Indonesia (SPPTK)


BUTIRAN TAWARAN

No. Tawaran: 

BPO 27/2019

 

Tajuk Tawaran:

Membekal Dan Menghantar Bekalan Racun Kimia Pertanian Tanaman Padi Fasa 2 Peringkat Terbit Tangkai Hingga Penuaian (Matang) Secara Ex-Ladang Ke Estet Padi FELCRA Berhad Seberang Perak Bagi Musim 2/2019


 

KELAYAKAN

Kementerian Kewangan;

Kod Bidang: 070102


 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Tempat: Bahaglan Perolehan,

Ibu Pejabat FELCRA Berhad, 

Aras 3A, Wisma FELCRA, Lot PT 4780, Jalan Rejang, 

Setapak Jaya, Kuala Lumpur 

 

 

Tarikh: 

20 September 2019  hingga 3 Oktober 2019

 

Masa; 

Waktu Pejabat (antara 9.30 pagi hingga 4.00 petang) 

 

Harga Dokumen: 

RM400.00 dalam bentuk Deraf Bank atas nama FELCRA Berhad (Tidak dikembalikan)


TARIKH TAWARAN DITUTUP

3 Oktober 2019 (Khamis)

 

Jam 12.00 Tengahari (Peti Tender A)


 

1. Petender hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan FELCRA Berhad, Sijil Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang berkaitan serta masih sah tempoh untuk semakan sebelum dibenarkan membeli dokumen tawaran. 

 

2. Dokumen tawaran yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta bertulis No. BPO berkaitan dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender A sebelum tarikh tutup 3 Oktober 2019 (Khamis lam . 12.00 tengahari di alamat :

 

Bahagian Perolehan, Ibu Pejabat FELCRA Berhad, Aras 3A, Wisma FELCRA, Lot PT 4780, Jalan Rejang,

Setapak Jaya, 53300 Kuala Lumpur

No. Tel : 03-4142 5272 

 

Kenyataan ini juga terdapat dalam Laman Web FELCRA Berhad : www.felcra.com.my 

 

 

3. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan waktu tutup akan ditolak dan rayuan tidak akan dipertimbangkan.