Asklegal

Tender | Services

Lembaga Minyak Sawit Malaysla - General Execution Services In Plasma Complex & Research Station


 

Tender adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berpengalaman dan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) bagi perkara berikut:-


BIL.1 


NOMBOR DAN TAJUK TENDER

MPOB (T/P) 20/19

 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN AM DI KOMPLEKS PLASMA DAN STESEN PENYELIDIKAN MPOB KERATONG PAHANG


HARGA DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

RM50.00 Senaskhah (tidak akan dikembalikan) 

Seksyen Pengurusan Perolehan, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No.6, Persiaran Institusi Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Tel: 603-8769 4400

atau 

Stesen Penyelidikan MPOB Keratong, Pahang,

KM 137. Lebuhraya Segamat - Kuantan, 26900 Bandar Muadzam Shah, Pahang. Tel: 609-451 2000/603-8769 4666

Faks: 609-451 2029


SYARAT PENDAFTARAN

 

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 

 

Kod Bidang:

 

221001 Pembersihan Bangunan dan Pejabat.

 

221002 Membersih kawasan dan 

 

221003 Mengangkat Sampah


 

TARIKH DAN TEMPAT SESI TAKLIMAT

 

Tarikh: 23 September 2019

(Isnin) 

 

Masa: 10.00 pagi

 

Tempat: Bilik Mesyuarat, Stesen Penyelidikan MPOB Keratong,

KM 137, Lebuhraya Segamat - Kuantan, 26900 Bandar Muodzom Shah, Pahang 

 

Tel: 609-451 2000/

603-87694666 

Faks: 609-451 2029


 

Keutamaan dan kelebihan diberikan kepada syarikat yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan. 

 

1. Dokumen tender boleh dibeli pada waktu pejabat secara draf bank atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia selepas sesi taklimat di tempat seperti jadual di atas, 

 

2. Hanya Pemilik atau Penama dalam sijil MOF sahaja dibenarkan menghadiri sesi taklimat dan membeli dokumen tender. Wakil syarikat adalah tidak dibenarkan. 

 

3. Salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan Sijil Pendaftaran Bumiputera (jika ada) hendaklah dikemukakan semasa menghadiri sesi taklimat dan membeli dokumen tender. Satu (1) salinan sijil yang berkenaan hendaklah diserahkan kepada MPOB untuk simpanan. 

 

4.Kehadiran sesi taklimat adalah wajib dan jadual adalah seperti di atas. 

 

5.Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeteri serta ditulis nombor dan tajuk tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat: Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor. 

 

6. Tarikh tutup tender adalah pada 17 Oktober 2019 (Khamis), jam 12.00 tengah hari. Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.