Asklegal

Tender | Services

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)  - Disposing & Purchase Of Plants


1. Tender adalah dipelawa kepada pihak yang layak/berminat untuk membeli tumbuhan seperti berikut:


 

Bil. 1.

Keterangan Tumbuhan


Getah (Ladang Sungai Tengas)  No. Tender: KEDA (S) T-6/2019 


Kuantiti

114 Hektar


Harga Simpanan (RM)

570,000.00


Deposit (RM)

10,000.00


 

Pegawai Untuk Dihubungi

Pengurus Ladang Sungai Tengas :

 

Encik Norazman Bin Ayob (04-7205300)

Koordinat: 5.290229, 100.649016


Bil. 2.

Keterangan Tumbuhan

 

Getah (Ladang Pantai Molek) 

 

No. Tender: KEDA (S) T-7/2019


 

Kuantiti

112 Hektar


Harga Simpanan (RM)

1,176,000.00


Deposit (RM)

10,000.00


Pegawai Untuk Dihubungi

Pengurus Ladang Pantai Molek : 

 

Encik Abd. Hisham Bin Abd. Aziz (04-7205300)

Koordinat: 5.973669, 100.790787


Tumbuhan boleh dilihat pada 22 September 2019 hingga 06 Oktober 2019 (kecuali hari cuti mingguan dan kelepasan am) di antara jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di lokasi berkenaan.

 

 

2. Tender akan ditutup pada 06 Oktober 2019 jam 12.00 tengah hari.

 

3. Tawaran tender boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Tumbuhan (KEW.AT-22) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tempoh sah laku tawaran adalah 90 hari bermula dari tarikh tender ditutup.

 

4.Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Tender dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:

 

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 

Unit Perolehan, Tingkat 2, Kompleks Ibu Pejabat KEDA, KM7 Jalan Langgar, 05460 Alor Setar, Kedah Darul Aman.

 

No. Telefon : 04-7205422

No. Faks : 04-7339482