Asklegal

Tender | Construction

Permodalan Negeri Selangor Berhad - CCRC Skim & Building 1 Warehouse


Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) & Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan dan masih sah seperti berikut :


 

BIL

1.


TAJUK KERJA

CADANGAN PERSIMPANGAN MASUK BAGI :

 

 1. CADANGAN SKIM PEMBANGUNAN CURE & CARE REHABILITION CENTRE (CCRC) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 41373 SELUAS 14 EKAR, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TETUAN AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN.

 

2.CADANGAN MENDIRIKAN 1 BANGUNAN GUDANG DI ATAS PT 55329, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TETUAN IKTA SDN BHD

 

 

Lawatan Tapak diwallbkan seperti berikut :-

 

Tarikh : 26hb September 2019 (Khamis)

Masa : 10:30 pagi

Tempat : Persimpangan CCRC Dengkil,KM4, Jalan Dengkil Banting


 

PENDAFTARAN DAN TARAF

CIDB


 

GRED, KATEGORI &  PENGKHUSUSAN

 

Gred G4

 

Kategori : CE

 

Pengkhususan : CE01 & CE21


 

HARGA DOKUMEN

RM500.00


 

 

BAYARAN 

Bayaran untuk Dokumen Tender adalah secara Tunal / Wang Pos / Bank Deraf yang dibuat atas nama Permodalan Negeri Selangor Beraad 

 

DOKUMEN TENDER 

Dokumen Tender boleh disemak pada waktu pejabat di Permodalan Negeri Selangor Berhad, Tingkat 25, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan mulai tarikh iklan disiarkan.

 

Lawatan tapak adalah DiWallbkan. Hanya Pemborong yang hadir lawatan tapak sahaja dibenarkan membeli dokumen Tender. Pemborong dikehendaki menunjukkan Perakuan Pendaftaran Asal Sijil CIDB berserta satu salinan photostat semasa memohon tawaran. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan dokumen tawaran tidak akan dikeluarkan. Notis Tender ini juga boleh dilawati di laman web PNSB: http://www.pnsb.com.my 

 

Tarikh akhir penjualan Dokumen Tender adalah pada 17HB. Oktober 2019 (Khamis), Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari tarikh tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi : Sr. Baharudin Bin Ismail di talian 03-5510 7105 / 03-5510 7233

 

TARIKH PENYERAHAN 

Dokumen Tawaran yang telah lengkap di isi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam Pet Tender Permodalan Negeri Selangor Berhad, Tingkat 25, Wisma MBSA tidak lewat daripada 17HB, Oktober 2019.(KHAMIS) SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI. Dokumen Tendar yang diserahkan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan berbangkit dari apa jua sebab tidak akan dilayan.