Asklegal

Tender | Construction

Indah Water - Build And Complete Office Building


Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK), syarikat pembetungan nasional, milik Menteri Kewangan Diperbadankan, adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pembetungan, mengendali dan menyelenggarakan sistem pembetungan awam di Malaysia. 

 

IWK mempelawa kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut:-


 

No.Tender

 

IWK/CW1/ 012-19/AIPH/ C.BU.19.0002


Tajuk kerja

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) TINGKAT BANGUNAN PEJABAT PENTADBIRAN DAN

KERJA-KERJA YANG BERKAITAN UNTUK UNIT PEJABAT IWK IPOH YANG TERLETAK DI (NO. ASET :1PH373),

RSTP TANAH HITAM, BANDAR MERU RAYA, IPOH,PERAK, DARUL RIDZUAN (REKA DAN BINA)

 


Syarat Pendaftaran

 

CIDB Gred G4 

 

(Kategori B Pengkhususan B04)

 

 

(Terhad kepada kontraktor :- Kontraktor yang berdaftar di negeri-negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang)


 

Bayaran Dokumen Tender

 

RM 80.00


Tempoh Pembelian  Dokumen Tender

Mulai pada 24 September 2019 sehingga 8 Oktober 2019 di antara waktu 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 5.00 petang

 


Lawatan Tapak 

TAKLIMAT & LAWATAN TAPA DIWAJIBKAN

 

23 September 2019 (Isnin) Jam : 10.00 Pagi 

 

Penender diminta berkumpul di: 

 

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Loji IPH 373 (RSTP Tanah Hitam),

R.C. Meru Raya, Persiaran Meru Raya 3

(Near MAPS) Bandar Meru Raya, 30020, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.


Tarikh Tutup

 

24 Oktober 2019 (Khamis) Jam: 12.00 Tengah Hari 


 

Kotak Tender

D


 

No.Tender

IWK/CW1/ 010-19/KKMA/ C.BU.19.0003


 

Tajuk kerja

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) TINGKAT BANGUNAN PEJABAT PENTADBIRAN DAN

KERJA-KERJA YANG BERKAITAN UNTUK UNIT PEJABAT IWK SUNGAI PETANI  YANG TERLETAK DI (NO. ASET :KMA288), LOT 12462,BANDAR PUTERI JAYA,SUNGAI PETANI ,KEDAH DARUL AMAN (REKA DAN BINA)


 

Syarat Pendaftaran

 

CIDB Gred G4 

 

(Kategori B Pengkhususan B04)

 

(Terhad kepada kontraktor :- Kontraktor yang berdaftar di negeri-negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang)


Bayaran Dokumen Tender

 

RM 80.00


Tempoh Pembelian  Dokumen Tender

 

Mulai pada 25 September 2019 sehingga 9 Oktober 2019 di antara waktu 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 5.00 petang

 


Lawatan Tapak 

TAKLIMAT & LAWATAN TAPA DIWAJIBKAN

 

24 September 2019 (Selasa) Jam : 10.00 Pagi 

 

Penender diminta berkumpul di: 

 

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Loji KMA288, RCSP (Reporting Centre),Sungai Petani)Lot 

R.C. Meru Raya, Persiaran Meru Raya 3

(Near MAPS) Bandar Meru Raya, 30020, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

 


 

Tarikh Tutup

 

24 Oktober 2019 (Khamis) Jam: 12.00 Tengah Hari 


 

Kotak Tender

C


 

 

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dalam bentuk Draf Bank / Wang Pos di atas nama Indah Water Konsortium Sdn Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai tidak akan diterima. 

 

Bagi tujuan di atas, sila bawa bersama SIJIL PENDAFTARAN ASAL CIDB masih sah tempoh pendaftaran serta satu salinan pendua sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli Dokumen Tender. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa surat PENDAFTARAN ASAL SUIL-SIJIL BERKENAAN DAN SURAT WAKIL KUASA. 

 

Penender dikehendaki menyediakan kenderaan sendiri semasa menghadiri lawatan tapak. 

 

Dokumen Tender boleh didapati pada waktu pejabat di alamat berikut:-

 

JABATAN PEROLEHAN 

INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (211763-P)

Aras 4, No.44, Jalan Dungun

Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur 

Tel: 03-2780 1128 Faks: 03-2095 1002 Pegawai: Puan Ani Syamimi binti Abd Rahman

 

 

Dokumen Tender yang telah dilengkapi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertutup, bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri "Nombor Tender dan Tajuk Kerja" dan dimasukkan ke dalam Kotak Tender sebelum atau pada tarikh tutup jam 12.00 tengah hari di alamat berikut.

 

JABATAN PEROLEHAN INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (211763-P)

Aras 4, No.44, Jalan Dungun Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

 

Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan penghantaran melalui perkhidmatan segera Pos Laju tidak digalakkan. 

 

Pihak IWK tidak terikat untuk menerima tawaran paling rendah, sebarang tender atau mengemukakan sebab-sebab tender tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini.