Asklegal

Tender | Construction

FAMA - Mobile App Development And Agrobazaar Applications


Tawaran adalah dipelawa daripada Pembekal Bumiputera Dan Bukan Bumiputera yang berpengalaman dan berkelayakan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam bidang yang tersebut di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:


 

MAKLUMAT  TENDER

 

TAJUK TENDER: 

 

PEMBANGUNAN PORTAL DAN APLIKASI MOBILE  AGROBAZAAR ONLINE VERSI 3.0

 

NO.TENDER:

FAMA/ PORTAL-ABO/ 08-2019


HARGA DOKUMEN, TARIKH  DOKUMEN DIJUAL / TEMPAT DIJUAL & TARIKH TUTUP

 

HARGA DOKUMEN 

RM100.00  (TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN)

 

TARIKH IKLAN

 17 September 2019 (Selasa)

 

TARIKH DIJUAL

24 September 2019 (Selasa) hingga  15 Oktober 2019 (Selasa)

 

 

TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

Bilik Pusat Khidmat Pelanggan

FAMA Tingkat 1, Bangunan

FAMA Point Lot 17304, Jalan

Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 

68100 Batu Caves, Selangor.

 

 

NO. TEL No. Tel: 03-6126 2020

 

TARIKH TUTUP

15 OKTOBER 2019 (SELASA)

 

LOKASI PENGHANTARAN DOKUMEN TENDER

PETI TENDER 3

Bilik Pusat Khidmat Pelanggan 

FAMA, Tingkat 1, Ibu Pejabat FAMA,

Bangunan FAMA Point,Lot 17304

Jalan Persiaran 1, Bandar Baru

Selayang, 68100 Batu Caves,

Selangor Darul Ehsan.

 

No. Tel: 03-6126 2020


KOD BIDANG MOF 

210104 Software/  System  Development/  Customization And Maintenance  lncluding Data  Entry & Data  Processing


 

TAKLIMAT TENDER  

TARIKH 24 September 2019 (Selasa). 

 

MASA 

10.30 Pagi

 

TEMPAT 

Bilik Latihan, Tingkat 4, Bangunan FAMA

Point, Bandar Baru Selayang, Batu  Caves, Selangor.

 

NO.TEL

03-6126 2120 

 

 

HANYA PENAMA  PADA SIJIL MOF SAHAJA YANG BOLEH  MENGHADIRI TAKLIMAT 

 

 *SURAT WAKIL  KUASA TIDAK DITERIMA 

 

 TAKLIMAT  TENDER ADALAH DIWAJIBKAN


 

Dokumen Tender dan keterangan lanjut boleh diperolehi semasa waktu pejabat dan boleh dibeli di Pejabat FAMA seperti yang tertera di atas. Petender yang ingin memasuki tawaran di atas dikehendaki menyertakan bayaran dokumen dalam bentuk Wang Tunai dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Cek Persendirian/Wang Pos/Kiriman Pos/Bank Draf tidak diterima. 

 

Sila kemukakan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang asal bersama satu salinat fotokopi dan masih berkuatkuasa semasa menghadiri taklimat dan membeli dokumen tawaran. 

 

Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda dengan no. tender yang berkenaan di sebelah kiri sampul surat Dokumen Tender ini hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tonder di Bilik Pusat Khidmat Pelanggan FAMA, Tingkat 1, Bangunan FAMA Point, Lot 17304, Jalan Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan pada 15 Oktober 2019 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengahari (mengikut jam di Bilik Pusat Khidmat Pelanggan FAMA). 

 

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) tidak terikat untuk menerima tawaran tender terendah atau mana-mana tawaran. Hanya syarikat yang berjaya sahaja akan dimaklumkan. Syarikat yang tidak dihubungi 6 bulan selepas tarikh tutup dianggap tidak berjaya.