Asklegal

Tender | Services

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang - Upgrade Works To Stainless Steel Inclined Plates


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor / pembekal-pembekal dengan pendaftaran masing-masing yang masih sah laku selama 90 hari dari tarikh tutup Tender bagi kerja-kerja/pembekalan berikut:-


 

No.Kontrak

TENDER/PR/68/19


 

Tajuk Tender

UPGRADING OF 6 NOS PHASE 2 SEDIMENTATION TANKS (NO 9 TO 14) TO STAINLESS STEEL INCLINED PLATES TYPE AT SUNGAI DUA WATER TREATMENT PLANT.


 

Bidang Pendaftaran dan Syarat Kelayakan

 

  • CIDB Grade G7 kategori CE21 &   M15 dan

 

  • SPAN Permit IPA Jenis C1 dan

 

  • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Maklumat Korporat/ Perniagaan)

 

 

Tarikh/Masa Lawatan Tapak/Tempat Berkumpul (WAJIB)

 

25/09/2019 (Rabu) 

 

9.30 pagi.  Loji Rawatan Air Sungai Dua Jalan Merbau Kudong, 13800 , Sungai Dua Seberang Perai  Utara


 

Tarikh Tutup (Sebelum Jam 12.00 Tengah Hari)

09/10/2019 (Rabu)


 

 

 

Naskah Meja Tender akan dipamerkan selepas dari tarikh lawatan tapak di Jabatan Perancang dan Pembangunan, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd., L4, ICT Fasa 18 Tingkat 4, Kompleks Tun Abdul razak, Jalan Penang 10000 Pulau Pinang.

 

Lawatan tapak bagi Tender ini adalah mengikut tarikh yang ditetapkan seperti diatas. Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN Kontraktor yang mempunyai pendaftaran seperti di atas dan berminat hendaklah berkumpul di tempat tersebut di atas.Dokumen sebutharga tidak akan dlsual pada mana-mana kontraktor yang gagal menghadiri sest lawatan tapak dengan sepenuhnya pada hari tersebut.

 

Dokumen Tender akan dijual selepas dari lawatan tapak pada waktu pejabat (9.00 pagi hingga 4.00 petang) di kaunter Jabatan Perancang dan Pembangunan, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd, L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, Pulau Pinang.

 

Harga setiap naskah lengkap Dokumen Tender adalah sebanyak RM250.00 senaskah dan bayaran harus dibuat dalam bentuk wang tunai atau bank deraf atas nama Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn.Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

 

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil kontraktor yang sah. Untuk maksud ini wakil kontraktor hendaklah hadir dengan membawa sijil asal dan salinan Sijil Pendaftaran CIDB, SPAN dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Maklumat Korporat / Pemiagaan) dengan satu salinan fotostatnya untuk simpanan pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd.

 

Dokumen Tender akan ditutup pada 09 Oktober 2019, sebelum jam 12.00 tengahari. Dokumen Sebutharga hendaklah dihantar melalui sampul surat yg dimeteri dan ditandakan dengan tajuk Tender di sudut sebelah kiri dan dialamatkan kepada:-

 

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF 

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN.BHD. 

L4, ICT PHASE 1B, LEVEL 4,

KOMPLEKS TUN ABDUL RAZAK, JALAN PENANG. 10000 PULAU PINANG.

 

dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Perancang dan Pembangunan, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd., L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, 10000 Pulau Pinang.

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF