Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Majlis Bandaraya Ipoh - Services For ICT Equipments


Tender adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:-

 


NO TENDER TAJUK FAIL RUJUKAN

 

NO. TENDER 

TO006/19 

 

 

FAIL RUJUKAN 

A4/2/12/15 JLD.5

 

 

TAJUK 

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI & MENTAULIAH PERALATAN ICT UNTUK MAJLIS BANDARAYA IPOH BAGI TAHUN 2019. 

 

Tender Yang Lewat Tidak Akan Diterima


KELAYAKAN KONTRAKTOR/ SYARIKAT

 

(TERBUKA)

210101 - Hardware (low end technology) dan 210103 - Software 


 

TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

DARI TARIKH 

13 Sep 2019 (Jumaat)

 

HINGGA 

03 Okt 2019 (Khamis) 

 

 

HARGA DOKUMEN

RM 50.00 

 

TEMPAT

Bhg Bekalan Tkt 1, Jab. Perbendaharaan Majlis Bandaraya Ipoh

 

WAKTU URUSAN

Isnin - Khamis 

08:00 pagi - 01:00 petang 

08:00 pagi - 12:15 tengahari

 

Jumaat 

02:00 petang - 03:30 petang 

02:45 petang - 03:30 petang


 

TARIKH & MASA - TENDER DITUTUP

 

TARIKH 

04 Okt 2019 (Jumaat)

MASA

12.00 TENGAHARI


 

2.Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Bandaraya Ipoh dikehendaki berdaftar terlebih dahulu dengan kadar yang telah ditetapkan. Pembayaran bagi pembelian dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Deraf Bank/Kiriman Wang/Wang Pos atas nama MAJLIS BANDARAYA IPOH dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Dokumen tender hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan siji KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA Asal berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bag bukan pemegang asal sijil). 

 

3.Semua dokumen tender mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor tender berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30450 Ipoh dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Bahagian Bekalan, Tingkat 1, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Bandaraya Ipoh. 

 

4. Majlis Bandaraya Ipoh tidak terikat untuk menerima dokumen tender yang terendah atau sebarang dokumen tender. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen tender yang tidak terdapat di dalam peti Tender setelah Peti Tender dibuka. 

 

5. Tidak mempunyai sebarang tunggakan (Cukai Taksiran/ Kompauri/ Sewaan/ Semak Samun/ pelbagai tunggakan lain) dengan MBI. Sekiranya tunggakan ini dijelaskan sebelum atau dalam tempoh penjualan dokumen tender, kontraktor/ pembekal layak untuk menyertai tender ini. 

 

6. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan. 

 

7. Laman Web: www.mbi.gov.my