Asklegal

Tender | Supply Tender | Purchase Tender | Services

Ladang  LGM Pahang Tenggara - Farm,Purchase,Cut-Down Rubber Tree & Supply Workers etc


Tawaran adalah dipelawa dan syarikat-syarikat yang berpengalaman dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan sekurang-kurangnya mempunyai Sijil dari Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan/atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) untuk tender seperti berikut:


 

 

No.Tawaran

LPCPT  16/2019


 

Butir-Butir Tawaran

Tawaran Kerja-Kerja Pembangunan Ladang Temasuk Pembelian Dan Penebangan Kayu Getah Serta Kerja-Kerja Penanaman Semula Getah Di ladang  LGM Pahang Tenggara Seluas 192.47 Hektar

 

 


Tarikh Lawatan Tapak Taklimat

Tarikh : 19 Sept 2019 (Khamis)

Jam : 11.00 pagi

Tempat : Pejabat Ladang LGM Pahang Tenggara, KM12, Jalan Bukit  Ibam, 26700 Muadzam Shah  Pahang Darul Makmur

 

Kehadiran: WAJIB

 


Kod Bidang / Pendaftaran / Harga Dokumen Tender 

 

1) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF): 110201 & 222104\

 

2) CIDB:GRED G4

 

Kategori Pengkhususan:  B09 & CE14 atau CE12 atau CE36\

 

 

Harga Dokumen Tender:  RM 400.00 (Secara tunia-sahaja) 

 


Tarikh Masa  Tulup Tender

 

30 Sept 2019  (Isnin)

 

Sebelum atau   pada jam  12.00 tengahari 


 

No.Tawaran

 

LPCPT-  17/2019 Luas 283.55 Hek


Butir-Butir Tawaran

Penorehan Secara kontrak   Getah Matang Muda Fasa 3A & 3B Termasuk Membekal Tenaga Kerja & Pengangkutan Dalaman Dari  Ladang Ke PMG Di Ladang  LGM Pahang Tenggara.

 

Cuplump Basah Anggaran: 1,537,340 kg

 


Tarikh Lawatan Tapak Taklimat

 

Tarikh : 19 Sept 2019 (Khamis)

Jam : 3.00 petang

Tempat : Pejabat Ladang LGM Pahang Tenggara, KM12, Jalan Bukit  Ibam, 26700 Muadzam Shah  Pahang Darul Makmur

 

Kehadiran: WAJIB


Kod Bidang / Pendaftaran / Harga Dokumen Tender 

 

1) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF): 221104 & 110104

 

2) CIDB:GRED G4

 

Kategori Pengkhususan:  B09 & CE14 atau CE12 atau CE36

 

 

Harga Dokumen Tender:  RM 400.00 (Secara tunia-sahaja) 

 


Tarikh Masa  Tulup Tender

 

30 Sept 2019  (Isnin)

 

Sebelum atau   pada jam  12.00 tengahari 

 


 

Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19 September 2019 (Khamis) pada waktu pejabat di alamat seperti berikut:

 

Pejabat 

LADANG LGM PAHANG TENGGARA

KM12, Jalan Bukit Ibam 

26700 Muadzam Shah 

Pahang Darul Malomtur

Tel: 19 - 452 8624

 

Kehadiran Petender atau wakil semasa lawatan tapak taklimat adalah WAJIB. 

 

 

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini walil kontraktor hendaklah hadir dengan membawa sijil asal Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Sijit Kementerian Kewangan Malaysia (MOP) yang mana berkenaan, dengan masing-masing satu salinan untuk simpanan pihak Perbadanan. 

 

Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dihantar dengan sampul surat tertutup serta dinyatakan nombor dan tajuk tender di penjuru atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan seterusnya dihantar ke alamat seperti di bawah sebelum jam 12.00 tengahari pada 30 September 2019 (Isnin):

 

Jawatankuasa Sebutharga/Tender LGMPC

LGM Properties Corporation Tingkat 3, Bangunan Getah Asll

148 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

 

LGM Properties Corporation tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan Dokumen Tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan.