Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services Tender | Design

BERNAMA - Services For Mandarin & Tamil News System


 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kowangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:


Tajuk Tender

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MENGINTEGRASI, MENGUJILARI DAN MEMBANGUNAN SISTEM BERITA MANDARIN & TAMIL BERNAMA (SBMT) 

 

NO. RUJUKAN : BER/TDR/02/2019


 

Kod Bidang Pendaftaran

210101 210102 210103 210104 210105 210106


Tarikh Tutup Tender

 

1 Oktober 2019 (Selasa) jam 12.00 tengah hari 

 

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan


Taklimat Tender

19 September 2019 (Khamis) (Kehadiran  diwajibkan) 


 

Dokumen tender boleh didapati mulal tarikh 11 September 2019 (Rabu) pada waktu pejabat (8:30 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Fasiliti, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia. 

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada petender dan kehadiran petender adalah diwajibkan. Kegagalan Petender untuk menghadiri taklimat tender tersebut akan mengakibatkan Petonder tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya dua (2) orang wakil petender yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh : 19 September 2019 (Khamis) 

Masa : 10.00 Pagi 

Tempat : Bilik Mesyuarat Tingkat 13, Wisma BERNAMA

Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur 

 

Hanya syarikat yang telah membuat pengesahan dan mengembalikan Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Tonder (Lampiran 8 Dokumen Tender) sahaja yang layak menghadiri taklimat dan menyertai tender ini. 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ post e-mel kepada alamat berikut :

 

Urusetia Tender 

Pertubuhan Berita Nasional Malaysia 

Tingkat 13, Wisma BERNAMA 

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak 

50400, Kuala Lumpur (UP: Suhendiri Mohd Daud)

No. Telefon : 03-2050 4410

E-mel: Suhendiri@bernama.com 

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.