Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Renovation

Majlis Daerah Simpang Renggam - Drainage Maintenance & Road Works


KENYATAAN TENDER TARIKH IKLAN: 10 SEPTEMBER 2019 (SELASA) 

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:

 


No. Tender

1. MDSR/BKB/ T/3/2019

 


 

Tajuk Tender

KERJA-KERJA MENYELENGGARAAN LONGKANG DAN MEMBAIKI PERMUKAAN JALAN DI KAWASAN KAMPUNG MELAYU ,LAYANG – LAYANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN

 


 

Tarikh Dokumen Tender Dijual

17 September 2019 (SELASA) higga 7 Oktober 2019 (ISNIN)


Tarikh Tutup Tender

9 Oktober 2019 (RABU) 12.00 tengah hari 


Gred/ Kategori

Berdaftar dengan CIDB Kategori G3

 


 

Bidang Pendaftaran

CE34 DAN  CE01


Harga Dokumen

RM400.00


 

Tarikh Taklimat/ Lawatan Tapak

12 September 2019  (KHAMIS) MASA:9.30 Pagi

Tempat: Pejabat majlis Daerah Simpang Renggam

 

(LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN)


 

Jenis Tender

Tender Khas Untuk Bumputera 

 


 

2. Naskah Meja Tender akan dipamer di Pejabat Majlis Daerah Simpang Renggam dan boleh dilihat mulai tarikh seperti tarikh tertera pada jadual di atas 

 

3. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada pemborong atau pemilik lesen yang mengikuti Lawatan Tapak sahaja dan boleh didapati mulai 17 September 2019 (SELASA) higga 7 Oktober 2019 (ISNIN) pada waktu pejabat di Pejabat Majlis Daerah Simpang Renggam sebagaimana berikut : 


HARI                                  MASA

AHAD - RABU               PAGI 8.00 - 1.00

                                     PETANG 2.00 - 4.00


HARI 

KHAMIS                       PAGI 8.00 - 1.00

                                     PETANG 2.00 - 3.00


 

4. Pembekal/Kontraktor yang ingin menyertai tender diatas hendaklah mengeluarkan Wang Tunai/Wang Pos/Wang Kiriman Pos/Cek Bank yang dibuat atas nama Majlis Daerah Simpang Renggam (bayaran ini tidak akan dikembalikan). 

 

5. Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada pemilik asal tesen yang sah sahaja (Berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA). 

 

6. Dokumen tender yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertulis Tajuk Tender dan No.Tender serta dimasukkan ke dalam Peti Tender, Pejabat Majlis Daerah Simpang Renggam, 86200 Simpang Renggam, Johor. 

 

7. Iklan Tender ini boleh dilayari melalui laman web kami di www.mdsrenggam.gov.my. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Bahagian Projek, Pejabat Majlis Daerah Simpang Renggam, 86200 Simpang Renggam, Johor di talian 07-7551300. 

 

8. Dokumen tender di atas hendaklah sampai di alamat yang tertera di atas pada atau sebelum tarikh yang ditetapkan tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari. 

(MOHAMMAD SUKRY BIN ABD.RAHIM) YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH SIMPANG RENGGAM